24 czerwca 2018 |  

wspomnienie: św. Józef Maria Gambaro, bł. Dorota z Mątowów