16 listopada 2018 |  

wspomnienie: św. Agnieszka z Asyżu