29 listopada 2020 |  

wspomnienie: Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego