25 rocznica pierwszych ślubów zakonnych

28 sierpnia 2019r. nasi współbracia obchodzili 25 lecie złożenia pierwszej profesji zakonnej, w której ślubowali Bogu Wszechmogącemu posłuszeństwo, życie bez własności i w czystości. Bracia 28 sierpnia 1994 roku złożyli śluby na ręce wikariusza prowincji o. Modesta. Wtenczas magistrem nowicjatu był o. Czesław a funkcje wice magistra pełnił o. Eryk. Mszy świętej jubileuszowej przewodniczył wikariusz naszej prowincji  o. Filemon Janka.