29 tom

"Studiów


franciszkańskich"

W piątek, 17 kwietnia 2020 roku, opuścił drukarnię
Moś & Łuczak w Poznaniu, 29. tom „Studiów Franciszkańskich”. Liczy on 518 stron i zawiera artykuły 19 autorów, reprezentujących wszystkie rodziny Pierwszego Zakonu św. Franciszka. Wśród autorów jest jedna osoba świecka, Patrycja Gąsiorowska, współpracująca z naszym rocznikiem od kilkunastu lat. Na okładce umieszczono fragment fresku Giotta (1267-1337) z bazyliki św. Franciszka w Asyżu, dla upamiętnienia 800-lecia spotkania Biedaczyny z sułtanem egipskim Malikiem
al-Kamilem, które miało miejsce w 1219 roku.

W niedzielę 5 stycznia 2020 roku w szpitalu
w Montrealu w Kanadzie odszedł do Domu Ojca Thaddée Matura OFM z kanadyjskiej Prowincji Świętego Ducha. Przeżył 97 lat,
w Zakonie Braci Mniejszych 79 lat, w kapłaństwie 71 lat. Zmarły należał do najlepszych znawców charyzmatu franciszkańskiego zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Był autorem kilkunastu książek i kilkudziesięciu artykułów (kilka zostało przetłumaczonych na język polski). W 29. tomie „Studiów Fran­ciszkańskich” publikujemy niezwykle interesujące świadectwo
o. Tadeusza Matury pt. „Moja droga fran­ciszkańska”. Ten tekst trzeba koniecznie przeczytać.

W związku z panującą pandemią koronawirusa warto przeczytać artykuł o. Bogdana Brzuszka z Prowincji Matki Boskiej Anielskiej pt. „Polscy Bracia Mniejsi Reformaci jako świadkowie Chrystusa”. Na stronach 185 i następnych Autor pisze o braciach-męczennikach miłości bliźniego, którzy oddali swoje życie
w służbie bliźnim w czasie zarazy i morowego powietrza.

Bardzo bogaty jest dział RECENZJE I OMÓWIENIA. Znalazły się
w nim informacje o 19 krajowych i zagranicznych publikacjach
o tematyce franciszkańskiej.

o. Salezy Tomczak OFM

zdjęcia

poznań