30. FESTIWAL MŁODYCH W MEDUGORJE

30 FESTIWAL MŁODYCH W MEDUGORJE

„Chodź za Mną” – te lapidarne i dość enigmatyczne słowa Jezusa zaczerpnięte z dziesiątego rozdziału Ewangelii według świętego Marka, konkretnie z perykopy o bogatym młodzieńcu, były hasłem przewodnim tegorocznego, zorganizowanego po raz trzydziesty, festiwalu młodych – Mladifest w Mađugorie (1-6 sierpnia). Tym razem do niewielkiej miejscowości w Bośni i Hercegowinie przybyli młodzi z osiemdziesięciu krajów całego świata, w tym także z Polski. Szacuje się, że było ich około sześćdziesięciu tysięcy.

Również pasterze Kościoła, chętniej niż dotychczas, wzięli udział w rzeczonym wydarzeniu, jako że oficjalnie partycypowało w nim czternastu biskupów i kardynałów, wśród nich kard. Angelo De Donatis, Wikariusz generalny Jego Świątobliwości dla diecezji rzymskiej oraz abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji. Celebrowali oni liturgię mszy świętej, ale także głosili katechezy i dawali świadectwo życia chrześcijańskiego. Obecni byli też: abp Henryk Hoser, wizytator apostolski dla parafii w Medjugorie, abp José Rodríguez Carballo, dawny Generał Zakonu Braci Mniejszych, obecnie sekretarz Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego, kard. Vinco Pulić z Sarajewa i bp Dominique Rey z Tulonu we Francji. Świadectwa dawali, jak co roku, również wierni świeccy. Nie obyło się bez wystąpienia młodzieży ze wspólnoty Cenacolo, założonej przez Matkę Elvirę ze Zgromadzenia Sióstr od św. Giovanny Antidy Thouret. Swój czas miał również projekt Mary’s Meals – organizacja charytatywna, która zajmuje się tworzeniem programów żywienia w szkołach w niektórych najbiedniejszych społecznościach świata. W zeszłym roku, dzięki entuzjazmowi i ciężkiej pracy Marceliny Bobkowskiej z Gdańska, powstała filia Mary’s Meals w Polsce. Wszystkim wystąpieniom towarzyszył naturalnie międzynarodowy chór MIR pod batutą Damira Bunozy. W tym roku składał się on z obywateli dwudziestu czterech krajów, głównie europejskich. Wokaliści i instrumentaliści uświetniali także sprawowane Eucharystie, adoracje Najświętszego Sakramentu, modlitwę ze świecami oraz procesję z figurą Matki Bożej.

Zgodnie ze zwyczajem festiwal zakończył się mszą świętą, sprawowaną skoro świt, na Górze Križevac w Święto Przemienienia Pańskiego, natomiast ostatnia Eucharystia przy ołtarzu polowym, dzień wcześniej, koncelebrowana była przez siedemset dwudziestu kapłanów. W czasie jej trwania sześćdziesięciu innych sprawowało sakrament pokuty i pojednania.

Tekst: Kacper Grys OFM

Zdjęcia: Kacper Grys OFM & Gino