Akademickie Gorzkie Żale (II Ndz)

W drugą niedzielę Wielkiego Postu pochylaliśmy się nad kolejnym symbolem Męki Pańskiej – krzyżem. Kazanie dla uczestników nabożeństwa wygłosił o. Maciej Olszewski OFM, gwardian klasztoru franciszkanów przy pl. Bernardyńskim. Rozważania rozpoczęliśmy od zadania sobie pytania, czym tak właściwie jest krzyż dla chrześcijanina. Ojciec Maciej zwrócił uwagę, że w dobie pogardzania, czy traktowania tego symbolu męki jak kolejnej modnej ozdoby, naśladowca Chrystusa powinien pamiętać o słowach:  Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest mnie godzien. (Mt 10, 38)

Dla nas krzyż powinien być zatem symbolem zwycięstwa Zbawiciela nad śmiercią oraz zachętą do naśladowania Pana. Świadek Chrystusa uważa te dwie drewniane belki za znak swojej przynależności w świecie, w którym symbol ten powieszony w miejscach publicznych wzbudza wielkie poruszenie. Nawet zacytowany przez o. Macieja wieszcz narodowy – Adam Mickiewicz pisał: Krzyż wbity na Golgocie tego nie wybawi, kto sam na sercu swoim krzyża nie wystawi. Oprawę muzyczną II niedzieli IX AGŻ (zarówno wykonanie, jak i aranżację) zapewnił poznański zespół Blessband: Patrycja Kleszcz, Marek Kraśkiewicz – śpiew, Joanna Głąb – altówka, Anna Macuk – obój, Marcin Piekut – fortepian, Tomasz Cofta – gitara, Dominik Tuchołka – gitara basowa oraz Łukasz Wardowski – perkusjonalia.  Kolejna niedziela AGŻ poświęcona będzie tematyce tuniki Chrystusa – z zagadnieniem tym zapozna nas o. prow. dr Bernard Marciniak OFM. W aranżacji muzycznej Michała Zatora zaprezentuje się natomiast Schola Duszpasterstwa Postakademickiego PULS wraz z towarzyszącymi im instrumentalistami. Więcej informacji na: http://bit.ly/IXAGZ_IIIniedziela oraz https://agz.poznan.pl/harmonogram/.