Aktualności

ODPUST ŚWIĘTEGO ANTONIEGO W CHIANCIANO TERME

Pomimo utrudnień związanych z wciąż stwarzającym znaczne niebezpieczeństwo wirusem covid-19, także w tym roku, w chianciańskim sanktuarium, udało się zorganizować uroczystości korespondujące z liturgicznym świętem świętego Antoniego z Padwy, czczonym tu przede wszystkim pod tytułem patrona chorych na duszy i na ciele.

Franciszkański wolontariat w czasie pandemii

Odpowiadając na apel wyższych przełożonych zakonnych w Polsce, wiele osób życia konsekrowanego z różnych klasztorów w całym kraju, wyjechało na wolontariat, aby w domach pomocy społecznej, czy też zakładach opieki leczniczej, świadczyć posługę miłosierdzia.

Nowy numer Franciszkańskiego Świata!

Franciszkański Świat został wznowiony! Pragnę wszystkich z radością poinformować, że nasze czasopismo zostało wznowione po czterech latach przerwy. Franciszkański Świat jest dostępny we wszystkich klasztorach Prowincji św. Franciszka z Asyżu.

Święcenia kapłańskie 2020

W czwartym tygodniu Okresu W ielkanocnego, w czasie którego Kościół modli się o nowe powołania do służby Bożej, dokładnie 07 maja 2020 r., dwóch braci diakonów: January Mariusz Grochowy z parafii pw. św. Barbary w Buczu (arch. poznańska) oraz Ksawery Przemysław Bolek z parafii pw. św. Józefa w Środzie Wielkopolskiej (arch. poznańska), z rąk bpa Damiana Bryla, otrzymało święcenia prezbiteratu.

Obrona prac magisterskich

30. kwietnia o godzinie 9:00 bracia: January, Ksawery i Wojciech rozpoczęli zdawanie egzaminu ex uniwersa i przystąpili do obrony prac magisterskich. Egzamin odbył się w seminaryjnej pracowni komputerowej

Thaddée Matura OFM, Moja droga franciszkańska

Na prośbę Współbraci z Prowincji Matki Boskiej Anielskiej zostały wydane w formie osobnej odbitki wspomnienia o. Tadeusza Matury pt. „Moja droga franciszkańska” opublikowane w 29. tomie „Studiów Franciszkańskich”.

29. tom „Studiów Franciszkańskich”

W piątek, 17 kwietnia 2020 roku, opuścił drukarnię Moś & Łuczak w Poznaniu, 29. tom „Studiów Franciszkańskich”. Liczy on 518 stron i zawiera artykuły 19 autorów, reprezentujących wszystkie rodziny Pierwszego Zakonu św. Franciszka.

Odpust w czasie pandemii

Jak co roku, we wtorek po Wielkianocy, nasza wspólnota obchodzi odpust Festa del Voto, czyli święto ślubów złożonych Matce Bożej. W tym roku, odpust ten ma szczególne zabarwienie przez czas epidemii, zakazów przemieszczania się i nakazów pozostania w domów.

8/268