Aktualności

Odpust Królowej Rodzin w Toruniu

Niepokalana Królowa Rodzin z toruńskiego Podgórza, w niedzielę 23 sierpnia zaprosiła nas przed swój cudowny wizerunek. Na to wezwanie odpowiedzieliśmy aktywnie angażując się w przeżywanie kolejnego już odpustu ku czci Matki Bożej Podgórskiej

Obłóczyny 2020

W sobotę 22 sierpnia 2020 r. we wschowskim klasztorze miały miejsce obłóczyny. Trzech braci, Łukasz Preihs, Ryszard Fabrykiewicz oraz Wiktor Iwański zakończyło w ten sposób formację w postulacie, przyjmując nowe, zakonne imiona: Sergiusz, Andrzej oraz Florian.

Nowa publikacja o. Mateusza J. Wierzbickiego OFM

Ukazał się kolejny, liczący 1107 stron, tom kwestii dyskutowanych pierwszego mistrza szkoły franciszkańskiej Aleksandra z Hales, pochodzących z tzw. okresu «Postquam fuit frater», tj. z lat 1236/45, kiedy to Aleksander, jako profesor Uniwersytetu paryskiego, wstępuje do Zakonu Braci Mniejszych przenosząc tam swoją katedrę teologii i włączając tym samym studium franciszkańskie do struktur uniwersyteckich…

Przejęcie parafii i klasztoru w Szamotułach

Po 181 latach duchowi synowie św. Franciszka z Asyżu – bracia mniejsi, wracają do Szamotuł, aby na nowo zamieszkać i posługiwać w klasztorze erygowanym w 1676 roku, przy kościele św. Krzyża.

Posługa wśród osób chorych na koronawirusa

W obecnych czasach wielu kapłanów, zakonnic i zakonników oraz osób świeckich, wraz ze służbą zdrowia, policją, strażą pożarną i wojskiem odważnie służą pomocą osobom chorym na Covid-19.

Kolejny tytuł naukowy Doktora w naszej Prowincji

Dnia 22 lipca 2020 r. przełożony klasztoru w Sinalunga (Włochy) O. Chryzostom J. Fryc. zdobył na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, naukowy tytuł Doktora Prawa kanonicznego. Obrona pracy była niecodzienna, ponieważ ze względu na pandemie COVID-19, odbyła się ona w formie zdalnej (on line). Temat doktoratu O. Chryzostoma w tłumaczeniu na język polski brzmi: Instytucja postulatu w Konferencji Północno-Słowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych (L’istituzione del postulato nella Conferenza Nord-Slavica dell’Ordine dei Frati Minori).

Probacja 2020

W dniach od 28 czerwca do 11 lipca br. w Dursztynie, odbyła się międzyprowincjalna probacja, czyli zgrupowanie młodych braci przygotowujących się do złożenia ślubów wieczystych w Zakonie Braci Mniejszych.

Powrót braci mniejszych – franciszkanów do Szamotuł

Po 181 latach duchowi synowie św. Franciszka z Asyżu – bracia mniejsi, wracają do Szamotuł, aby na nowo zamieszkać i posługiwać w klasztorze erygowanym w 1676 roku, przy kościele św. Krzyża.

16/285