22 wrzesnia - im. o. Maurycy
Gdańsk

Data dodania: 2009-02-27 / Data modyfikacji: 2009-02-27

pisgadansk

Klasztor Franciszkanów
ul. Oliwska 2
80-563 Gdańsk
tel. (058) 343-08-93

Pierwszy klasztor franciszkański w Gdańsku ufundował w 1431 r. wielki mistrz krzyżacki Paweł von Russdorf. Należał on do saskiej Prowincji pw. Św. Jana Chrzciciela, która pod wpływem św. Jana Kapistrana (w połowie XV w.) przyjęła regularną obserwancję. W czasie reformacji upadła a klasztory pruskie zaczęły się powoli wyludniać. Wtedy bernardyni z prowincji wielkopolskiej zaczęli stopniowo obejmować opustoszałe pruskie klasztory (w Barczewie, Nowem, Lubawie, Toruniu). Byli również zainteresowani konwentem gdańskim. Sprawa okazała się jednak niezwykle trudna z tego względu, że ostatni kustosz pruski, Jan Rolaw, oddał w roku 1555 kościół i klasztor magistratowi miasta, który był już całkowicie opanowany przez protestantów. Mimo poparcia ze strony królów polskich: Zygmunta III, Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego, papieży: Klemensa VIII, Urbana VIII i Innocentego XI, a także biskupów włocławskich, do których Gdańsk należał, nie udało się tego klasztoru odzyskać. Starania przeciągały się do początku XVIII w. Idąc za radą króla Jana Kazimierza, bernardyni zdołali jedynie założyć w 1673 r. kaplicę i małe hospicjum. Będąc na miejscu, mogli skuteczniej zabiegać o zwrot kościoła i klasztoru. Jednak i to nie przyniosło spodziewanego rezultatu. Nie pomogło także wysłanie zdolnego kaznodziei Jana Schawenburga, który pochodził z prowincji saskiej, a w prowincji wielkopolskiej pełnił funkcję lektora teologii oraz dwóch innych kaznodziejów, znających doskonale język niemiecki, Franciszka Dąbrowskiego i Mikołaja Gieryka. Nie udało się odzyskać kościoła i klasztoru gdańskiego pw. Świętej Trójcy, za to mieli szczęście nawrócić 230 osób z luteranizmu, w tym dwóch wpływowych pastorów.
Do sprawy rewindykacji konwentu gdańskiego ponownie wrócono po drugiej wojnie światowej. Byli nią zainteresowani franciszkanie z Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Katowic (o. Prowincjał Antoni Maria Gawlikowski) oraz franciszkanie konwentualni, którzy okazali się bardziej sprytni i już 30 marca 1945 r. o. Norbert Uljasz OFM­Conv zaopiekował się ruinami kościoła Świętej Trójcy i św. Anny.8 grudnia 1947 r. administrator diecezji gdańskiej, ks. inf. Andrzej Wronka, poświęcił te kościoły i przeznaczył do kultu katolickiego.
W 1666 r. przybyli do Gdańska również reformaci z prowincji wielkopolskiej i osiedlili się w Stolcenbergu (dzisiejszy Chełm). Wkrótce wybudowali kościół pw. Św. Antoniego z Padwy, konsekrowany 25 września 1674 r. Prowadzili przy nim parafię i szkołę elementarną. Rząd pruski zlikwidował klasztor w 1813 r.
Po drugiej wojnie światowej bracia mniejsi z Prowincji Matki Boskiej Anielskiej objęli w 1946 r. w dzielnicy Gdańsk Nowy Port, zniszczony w czasie działań wojennych, poewangelicki kościół zbudowany w 1905 r. Po odbudowaniu i przystosowaniu do sprawowania kultu katolickiego świątynia została uroczyście poświęcona 18 kwietnia 1949 r. przez administratora diecezji gdańskiej, ks. infułata Andrzeja Wronkę. Świątyni nadano wówczas tytuł: Misyjny Kościół Morski pw. Niepokalanego Serca Maryi.
W latach 1957-59 wybudowano klasztor, który poświęcił 6 stycznia 1960 r. biskup gdański Edmund Nowicki. W latach siedemdziesiątych przeprowadzono w kościele prace, które miały na celu dostosowanie świątyni do wymogów odnowionej liturgii. Ponadto w oknach umieszczono nowe witraże ze scenami zaczerpniętymi z Nowego Testamentu (w prezbiterium) oraz z życia św. Franciszka i św. Antoniego (w nawie kościoła). Ściany świątyni zostały przyozdobione malowidłami, wykonanymi techniką sgrafitto, które zaprojektował Wiktor Ostrzołek z Katowic.
W 1991 r., kiedy powstała nowa prowincja franciszkańska w Polsce pw. Św. Franciszka z Asyżu, konwent w Gdańsku-Nowym Porcie znalazł się w jej obrębie. W ostatnich latach przeprowadzono gruntowne odnowienie budynku klasztornego. Przy kościele istnieje grupa ministrantów oraz FZŚ.Franciszkanie
Poleć stronę franciszkanie.net
Poleć naszą witrynę swoim znajomym


Franciszkanie
Polecamy
James Maniackal w Kadynach
Warsztaty Pakość wrzesień 2017
Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące
FRANCISZKAŃSKA BURSA DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ - OLSZTYN
Instytut Świecki Misjonarek Królewskości Chrystusa
Liceum Franciszkańskie w Toruniu
1% podatku na szkoły franciszkańskie

Tapety na pulpit
Franciszkanie
Refleksje

Pokój i dobro!

Franciszkanie