23 listopada 2017
Gdańsk

Data dodania: 2009-02-27 / Data modyfikacji: 2009-02-27

pisgadansk

Klasztor Franciszkanów
ul. Oliwska 2
80-563 Gdańsk
tel. (058) 343-08-93

Pierwszy klasztor franciszkański w Gdańsku ufundował w 1431 r. wielki mistrz krzyżacki Paweł von Russdorf. Należał on do saskiej Prowincji pw. Św. Jana Chrzciciela, która pod wpływem św. Jana Kapistrana (w połowie XV w.) przyjęła regularną obserwancję. W czasie reformacji upadła a klasztory pruskie zaczęły się powoli wyludniać. Wtedy bernardyni z prowincji wielkopolskiej zaczęli stopniowo obejmować opustoszałe pruskie klasztory (w Barczewie, Nowem, Lubawie, Toruniu). Byli również zainteresowani konwentem gdańskim. Sprawa okazała się jednak niezwykle trudna z tego względu, że ostatni kustosz pruski, Jan Rolaw, oddał w roku 1555 kościół i klasztor magistratowi miasta, który był już całkowicie opanowany przez protestantów. Mimo poparcia ze strony królów polskich: Zygmunta III, Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego, papieży: Klemensa VIII, Urbana VIII i Innocentego XI, a także biskupów włocławskich, do których Gdańsk należał, nie udało się tego klasztoru odzyskać. Starania przeciągały się do początku XVIII w. Idąc za radą króla Jana Kazimierza, bernardyni zdołali jedynie założyć w 1673 r. kaplicę i małe hospicjum. Będąc na miejscu, mogli skuteczniej zabiegać o zwrot kościoła i klasztoru. Jednak i to nie przyniosło spodziewanego rezultatu. Nie pomogło także wysłanie zdolnego kaznodziei Jana Schawenburga, który pochodził z prowincji saskiej, a w prowincji wielkopolskiej pełnił funkcję lektora teologii oraz dwóch innych kaznodziejów, znających doskonale język niemiecki, Franciszka Dąbrowskiego i Mikołaja Gieryka. Nie udało się odzyskać kościoła i klasztoru gdańskiego pw. Świętej Trójcy, za to mieli szczęście nawrócić 230 osób z luteranizmu, w tym dwóch wpływowych pastorów.
Do sprawy rewindykacji konwentu gdańskiego ponownie wrócono po drugiej wojnie światowej. Byli nią zainteresowani franciszkanie z Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Katowic (o. Prowincjał Antoni Maria Gawlikowski) oraz franciszkanie konwentualni, którzy okazali się bardziej sprytni i już 30 marca 1945 r. o. Norbert Uljasz OFM­Conv zaopiekował się ruinami kościoła Świętej Trójcy i św. Anny.8 grudnia 1947 r. administrator diecezji gdańskiej, ks. inf. Andrzej Wronka, poświęcił te kościoły i przeznaczył do kultu katolickiego.
W 1666 r. przybyli do Gdańska również reformaci z prowincji wielkopolskiej i osiedlili się w Stolcenbergu (dzisiejszy Chełm). Wkrótce wybudowali kościół pw. Św. Antoniego z Padwy, konsekrowany 25 września 1674 r. Prowadzili przy nim parafię i szkołę elementarną. Rząd pruski zlikwidował klasztor w 1813 r.
Po drugiej wojnie światowej bracia mniejsi z Prowincji Matki Boskiej Anielskiej objęli w 1946 r. w dzielnicy Gdańsk Nowy Port, zniszczony w czasie działań wojennych, poewangelicki kościół zbudowany w 1905 r. Po odbudowaniu i przystosowaniu do sprawowania kultu katolickiego świątynia została uroczyście poświęcona 18 kwietnia 1949 r. przez administratora diecezji gdańskiej, ks. infułata Andrzeja Wronkę. Świątyni nadano wówczas tytuł: Misyjny Kościół Morski pw. Niepokalanego Serca Maryi.
W latach 1957-59 wybudowano klasztor, który poświęcił 6 stycznia 1960 r. biskup gdański Edmund Nowicki. W latach siedemdziesiątych przeprowadzono w kościele prace, które miały na celu dostosowanie świątyni do wymogów odnowionej liturgii. Ponadto w oknach umieszczono nowe witraże ze scenami zaczerpniętymi z Nowego Testamentu (w prezbiterium) oraz z życia św. Franciszka i św. Antoniego (w nawie kościoła). Ściany świątyni zostały przyozdobione malowidłami, wykonanymi techniką sgrafitto, które zaprojektował Wiktor Ostrzołek z Katowic.
W 1991 r., kiedy powstała nowa prowincja franciszkańska w Polsce pw. Św. Franciszka z Asyżu, konwent w Gdańsku-Nowym Porcie znalazł się w jej obrębie. W ostatnich latach przeprowadzono gruntowne odnowienie budynku klasztornego. Przy kościele istnieje grupa ministrantów oraz FZŚ.Franciszkanie
Poleć stronę franciszkanie.net
Poleć naszą witrynę swoim znajomym


Franciszkanie
Polecamy
Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące
FRANCISZKAŃSKA BURSA DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ - OLSZTYN
Instytut Świecki Misjonarek Królewskości Chrystusa
Liceum Franciszkańskie w Toruniu
1% podatku na szkoły franciszkańskie

Tapety na pulpit
Franciszkanie
Refleksje

Radość jest potrzebna duszy jak ciału krew. (św. Franciszek z Asyżu)

Franciszkanie