23 listopada 2017
Wronki

Data dodania: 2009-02-27 / Data modyfikacji: 2012-04-25

opisWronki
Klasztor Franciszkanów
ul. Mickiewicza 1
64-510 Wronki
tel. (067)25 40 424

WSD

tel.: 067 254 94 24

 

W 1279 r. na mocy przywileju księcia wielkopolskiego Przemysława II osiedlili się we Wronkach dominikanie. W rok później rozpoczęto budowę kościoła i klasztoru, który uległ całkowitej ruinie w 1603 r.

Obecny kościół pochodzi z końca XVII w. Fundatorem był prawdopodobnie Jan Korzbok Łącki, a projektantem Krzysztof Bonadura, zw. Starszym. W 1838 r. nastąpiła kasata klasztoru. Ponieważ całemu zespołowi groziła rozbiórka lub zamiana na cele świeckie (szkoła), aby uratować ten pomnik kultury katolickiej, powstał obywatelski komitet, który postawił sobie za zadanie wykupienie całego zespołu. Po zebraniu odpowiednich funduszy dokonano zamierzonej transakcji i przekazano kościół i klasztor na własność ówczesnemu arcybiskupowi gnieźnieńsko-poznańskiemu Mieczysławowi Ledóchowskiemu, ten zaś 2 X 1868 r. osadził przy nim franciszkanów (reformatów) Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP z zaleceniem utworzenia w klasztorze domu rekolekcyjnego.

Dzięki ofiarności wiernych, znaczniejszych obywateli miasta i okolicy, a zwłaszcza samego arcybiskupa M. Ledóchowskiego, przeprowadzano kapitalny remont kościoła i wybudowano nowy klasztor. Zakonnicy rozwinęli ożywioną działalność duszpasterską we własnym kościele i okolicy. Pracując gorliwie zaskarbili sobie serca miejscowej i okolicznej ludności. Niestety, ta działalność została przerwana w 1875 r., kiedy to władze pruskie dokonały ponownej likwidacji życia zakonnego w ramach tzw. walki kulturnej (Kulturkampf). Mimo kasaty w klasztorze przebywał w dalszym ciągu o. Władysław Mulzoff. Po jego śmierci rezydował tam o. Odoryk Smulski (do 1893 r.), a po nim o. Berard Stawowy (do 1899 r.). W latach 1909-1913 przebywali we Wronkach ojcowie: Euzebiusz Stateczny i Antoni Galikowski. W Schematismus Ordinis Fratrum Minorum z lat 1903, 1907 i 1909 Wronki są wymieniane jako konwent należący do istniejącej Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP.

Po odrodzeniu wspomnianej wyżej prowincji w 1923 r. rozpoczęto starania o odzyskanie klasztoru wronieckiego. Zostały one uwieńczone powodzeniem. Powrót franciszkanów nastąpił w 1925 r.
Pierwszym gwardianem został o. Karol Bik. W klasztorze urządzono Niższe Seminarium Duchowne (Kolegium Serafickie). Istniało ono tutaj do 1931 r. Następnie urządzono w klasztorze Studium Teologiczne (od 1932-1939 r.).

W czasie II wojny światowej klasztor poniósł duże straty materialne. Zakonnicy rozproszyli się. Kilku z nich znalazło się w obozach koncentracyjnych w Buchenwaldzie, a następnie w Dachau (o. Idzi Tic, o. Piotr Szymczak, br. Adjut Kanert). Natychmiast po zakończeniu działań wojennych powrócili zakonnicy do klasztoru. Z ważniejszych wydarzeń w okresie powojennym, jakie miały miejsce w klasztorze wronieckim, należy wymienić sprawienie nowych witraży (proj. Stanisław Powalisz), polichromii na sklepieniu (wyk. Marian Schwartz), nowej posadzki. Po pożarze, jaki miał miejsce w 1982 r., przeprowadzono gruntowne odnowienie klasztoru.

W okresie powojennym w klasztorze wronieckim przez krótki czas gościło studium teologiczne, następnie zajmowali go żołnierze, po odejściu wojska urządzono internat dla młodzieży Technikum Spożywczego, a na koniec przeniesiono tu Dom Dziecka. Wraz z powstaniem nowej Prowincji z siedzibą w Poznaniu, utworzono tutaj Wyższe Seminarium Duchowne pod wezwaniem bł. Jana Dunsa Szkota.Franciszkanie
Poleć stronę franciszkanie.net
Poleć naszą witrynę swoim znajomym


Franciszkanie
Polecamy
Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące
FRANCISZKAŃSKA BURSA DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ - OLSZTYN
Instytut Świecki Misjonarek Królewskości Chrystusa
Liceum Franciszkańskie w Toruniu
1% podatku na szkoły franciszkańskie

Tapety na pulpit
Franciszkanie
Refleksje

Synu, w sposób łagodny prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował. (Syr 3,17)

Franciszkanie