14 grudnia 2017
Franciszkański Ruch Ekologiczny

Data dodania: 2009-02-28 / Data modyfikacji: 2009-02-28

fre
Historia. Istnieje od 18 listopada 1988 r. w Poznaniu przy klasztorze Franciszkanów przy placu Bernardyńskim. Założył go i był jego animatorem o. Grzegorz Błoch.
W tym dniu spotkała się grupa osób, która pragnęła włączyć się w pracę nad ochroną naturalnego środowiska człowieka. Na pierwszym zebraniu zapoznawczo-informacyjnym Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego (FRE), którego patronem jest św. Franciszek z Asyżu, omówiono, czym ma się on zajmować, jaki ma być jego profil, działalność oraz częstość i charakter spotkań. Istniał on (FRE) do czerwca 1989 r. W tym roku, wraz z przeniesieniem o. Grzegorza do Opola, FRE się rozproszył (przestał istnieć).
            W r. 1991, gdy powstała nowa prowincja p. w. Św. Franciszka z Asyżu, przybył do Poznania o. Gaudenty Kustusz, który założył przy klasztorze ponownie Franciszkański Ruch Ekologiczny i był jego opiekunem aż do śmierci, tj. 2006 r. Po odejściu o. Gaudentego do Pana, animatorem FRE został o. Grzegorz, wykładowca filozofii przyrody.
Cele i zadania: zapobiegać patologii niszczenia, wzbogacać wiedzę o potrzebie ochrony środowiska, kształtować postawę etyczną człowieka, który zagraża sobie samemu, formować sumienie człowieka (sumienie ekologiczne), głoszenie nauki biblijnej o Bogu Stwórcy i Chrystusie, przybliżanie i przypominanie nauki Kościoła z zakresu ochrony środowiska naturalnego, rozpowszechnianie franciszkańskiej idei braterstwa stworzeń, zwracanie uwagi na Franciszkową ideę ubóstwa jako przeciwwagę dla żądzy posiadania i postawy konsumpcyjnej, ukazywanie zagrożeń i poszukiwanie dróg zapobiegania im, itp.

Obecny kryzys  ekologiczny to m. in. wyraz patologii w zakresie myśli i czynów człowieka, stąd celem FRE jest wzbogacanie wiedzy i doskonalenie postaw etycznych. Chodzi nam o to, co można nazwać zdrowiem, szczęściem, harmonią, pięknem, miłością do przyrody i człowieka; a więc konieczne jest przeciwstawianie się obojętności, zakłamaniu, egoizmowi, okrucieństwa, nikczemności jednostek i międzynarodowej nienawiści. Człowiek jest bowiem częścią przyrody; wpływy są tu obustronne; człowiek kształtuje swoje środowisko, ale i środowisko wywiera wpływ na człowieka, stąd tak bardzo ważne jest kształtowanie świadomości człowieka, czyli według wyrażenia prof. J. Aleksandrowicza, „sumienia ekologicznego”.

Dziś środowisko naturalne jest już nie tylko dziedziną zainteresowań ze strony nauk empirycznych, przyrodniczych (biologia, medycyna, psychologia, socjologia itd.), lecz także przedmiotem dociekań na płaszczyźnie wartości. Filozoficzne i teologiczne ujęcie środowiska naturalnego jako wartości tworzy podstawę do zbudowania etyki środowiskowej. FRE pragnie, oprócz zainteresowań empirycznym aspektem ekologii, zwracać uwagę na: a) etyczno-moralny problem środowiska naturalnego ora b) na filozoficzno-teologiczne aspekty środowiska noosfery (dziedzina myśli, ducha, kultury człowieka w jego środowisku pracy, w rodzinie, w kontaktach z drugim człowiekiem).

Formy działania:  modlitwa, organizowanie dni ekologicznych, spotkania w grupie, wykłady lub prelekcje o tematyce ekologicznej, zarówno empirycznej jak i filozoficzno-teologicznej (etycznej), dyskusja i wymiana doświadczeń; budzenie odpowiedzialności każdego człowieka za dzieło stworzenia. Odwoływanie się do praktyki i wzoru św. Franciszka, patrona ekologów i Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego i odczytywanie jego intencji w odnoszeniu się do człowieka i świata przyrody.

Spotkania. W ciągu roku zebrania odbywają się w okresie od października do czerwca, przeważnie w trzeci czwartek miesiąca, o godzinie 17.15 , w salce przy furcie klasztornej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką ekologiczną, jak i pragnących pogłębić świadomość o tym, jak wielkim darem Boga Stwórcy dla człowieka jest piękno, dobroć, miłość i mądrość Boża, ukryte w świecie przyrody.


                                                                        O. Grzegorz B. Błoch OFM
                                                            Animator Franciszkańskiego Ruchu EkologicznegoFranciszkanie
Poleć stronę franciszkanie.net
Poleć naszą witrynę swoim znajomym


Franciszkanie
Polecamy
Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące
Liceum Franciszkańskie w Toruniu
FRANCISZKAŃSKA BURSA DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ - OLSZTYN
Instytut Świecki Misjonarek Królewskości Chrystusa
1% podatku na szkoły franciszkańskie

Tapety na pulpit
Franciszkanie
Refleksje

Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie! (Syr 2,1)

Franciszkanie