zdjęcie: ks. Waldemar Wesołowski;
Fresk Michaela Willmanna
zdjęcie: Ks. Waldemar Wesołowski Fresk Michaela Willmanna "Adoracja Dzieciątka" w Krzeszowie

"Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania" (Łk 2, 14)

Drodzy Bracia i Siostry

Z okazji radosnych świąt Bożego Narodzenia przesyłam serdeczne życzenia, aby radość i pokój Chrystusa przenikały serce. Niech napełnią je ufnością
w moc prawdy i cierpliwą wytrwałością w czynieniu dobra.

Niech błogosławieństwo Bożej Dzieciny wydaje owoce jedności, miłości wzajemnej i wszelkiej pomyślności. 

Z darem modlitwy,
O. Bernard J. Marciniak OFM
Minister prowincjalny

zdjęcia

POZNAŃ