jk3

Nabożeństwo dla studentów w Poznaniu

21 grudnia o 19:30 odbyło się w kościele św. Franciszka Serafickiego w Poznaniu tradycyjne już nabożeństwo przed sesją ku czci św. Józefa z Kupertynu.

Studenci śpiewając pieśni do Ducha Świętego i modląc się z Patronem Studentów wypraszali Boże wsparcie na czas egzaminów, zaliczeń
i wszelkich uczelnianych prac. Na koniec nabożeństwa każdemu studentowi zostało udzielone indywidualne błogosławieństwo.

Już prawie od 10 lat studenci przychodzą dwa razy w roku, by prosić
o pomoc. A w ramach wdzięczności zapisują Boże interwencje na studiach w specjalnej księdze upamiętniającej nie tylko sukcesy w nauce,
ale także żywy kult św. Józefa z Kupertynu.

o. Leonard Bielecki OFM

zdjęcia

POZNAŃ