kaplica MB Loretańskiej

KAPLICA JUBILEUSZU

W roku 2020 przypada jubileusz 100-lecia ogłoszenia Matki Bożej Loretańskiej patronką lotnictwa. Łaska jubileuszu, a także związanego
z nim odpustu zupełnego, obejmuje wszystkich podróżujących samolotami pasażerskimi i wojskowymi oraz pielgrzymów, którzy ze wszystkich stron świata przybędą do sanktuarium Świętego Domu w Loreto we Włoszech
od 8 grudnia 2019 do 10 grudnia 2020 roku.

W Poznaniu znajduje się jedna z kilkunastu w Polsce kaplic loretańskich. Przy pl. Bernardyńskim w Poznaniu powstała ona w 1668 r. Do dziś czczona jest tu MB Loretańska. Od lat we wspomnienie MB Loretańskiej przedstawiciele zarządu i pracowników lotniska Ławica oraz piloci wojskowi z Poznania i z Krzesin gromadzą się na uroczystej Mszy św.
za wstawiennictwem ich patronki. Bywał tu również obecny Inspektor
Sił Powietrznych gen. dywizji pilot Jacek Pszczoła.

W związku z jubileuszem nasza wspólnota zakonna w Poznaniu wystosowała prośbę do Penitencjarii Apostolskiej w Watykanie o łaskę odpustu zupełnego również dla wiernych nawiedzających kaplicę MB Loretańskiej w naszym kościele. Penitencjaria Apostolska przychyliła się
do tej prośby i dnia 28 listopada 2019 r. powiadomiła nas o rozszerzeniu łaski Jubileuszowego Odpustu Zupełnego dla wszystkich wiernych, którzy nawiedzą kaplicę MB Loretańskiej przy pl. Bernardyńskim w dniach
od 8 grudnia 2019 do 10 grudnia 2020 roku.

Serdecznie zachęcamy do nawiedzania naszej kaplicy przez cały rok
i skorzystania z wielkiego daru Bożej łaski.

W imieniu wspólnoty klasztornej
Maciej K. Olszewski
gwardian

zdjęcia

POZNAŃ