Doszliśmy do Matki

Już 37 raz wyszła pielgrzymka z Brodnicy na Jasną Górę. W tym roku grupie „brązowej” towarzyszyło około 90 pątników. Hania (8 miesięcy) była najmłodszą uczestniczką w naszej grupie. Pierwszego dnia pielgrzymowania towarzyszył nam biskup pomocniczy Józef Szamocki, a ostatniego biskup toruński Wiesław Śmigiel. Przewodnikiem naszej grupy był o. Beniamin Zarzecki a pomagali mu: o. Ambroży, o. Benedykt, o. Fabian, o. Ryszard, o. Aleksy, br. Bernardyn, br. Baltazar, kleryk Paweł, oraz siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Od Pokuty I Miłości Chrześcijańskiej.

„W Mocy Bożego Ducha” to hasło tegorocznej pielgrzymki. W oparciu o tegoroczne hasło były wygłaszane codzienne konferencje. Jak co roku były miejsca w których łączyliśmy się z grupami z Działdowa, Nowego Miasta Lubawskiego i Lubawy, co było dobrym czasem integracji. Tradycją naszej grupy jest adoracja Najświętszego Sakramentu w drodze. Radosny charakter wprowadziło duże grono dzieci, które kroczyły razem ze swoimi rodzicami do Najświętszej Pani.

Wszystkim dobroczyńcom którzy wsparli naszą pielgrzymkę bardzo dziękujemy oraz wszystkim tym, którzy okazali nam wiele dobra podczas drogi, za każdy posiłek i kawałek podłogi.

 

Drodzy bracia prezbiterzy, diakoni i klerycy!
Czcigodne osoby konsekrowane!
Kochani Pielgrzymi!

W Dziejach Apostolskich chrześcijaństwo zostało nazwane „drogą” (Dz 9, 2; 18, 25; 24, 22). Wierzący mieli świadomość, że odkryli dobrą drogę, która prowadzi do Jezusa Chrystusa, a właściwie sam Zbawiciel stał się „drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6). Pielgrzymka nawiązuje do takie rozumienia drogi. Stanowi ona odzwierciedlenie ludzkiego życia, które jest nieustannym wędrowaniem z tej ziemi, gdzie nie mamy trwałego mieszkania, do ostatecznego celu – domu Ojca w niebie (por. 1 P 2, 11; Hbr 13, 14; Flp 3, 20).

Pielgrzymka na Jasną Górę do Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, to najpierw droga pokonywania własnych ograniczeń, ponieważ trzeba mieć sporo odwagi i siły, by wytrwać do końca. Następnie jest to czas budowania ludzkiej wspólnoty, szkoła wzajemnych relacji opartych na miłości (por. Ef 5, 2; 1 Kor 12, 31). Wreszcie pielgrzymka to rekolekcje w drodze, które pozwalają pogłębić wiarę. Codzienne Msze święte, okazja do spowiedzi świętej, modlitwy, konferencje i rozważanie Pisma świętego, a także rozmowy z duszpasterzami mogą się przyczynić do odnowieniu łaski chrztu i bierzmowania, aby każdego dnia postępować w mocy Ducha Świętego.

Uczestnicząc w pielgrzymce niesiemy także pomoc Ojcu Świętemu. Takie było hasło pierwszej pieszej pielgrzymki, które po latach nic nie straciło ze swej aktualności. Była to pomoc duchowa dla św. Jana Pawła II, n następnie dla papieża Benedykta XVI. W tym roku, w XX. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Toruniu, gdzie spotkał się ze środowiskiem uniwersyteckim oraz beatyfikował naszego kapłana ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, dziękujemy za tamte wydarzenia, ale też w trudnych czasach wspieramy papieża Franciszka w misji kierowania Kościołem.

Drodzy Pielgrzymi, idziecie do Matki Bożej z własnymi intencjami, ale proszę Was o dar modlitwy także w intencji diecezji toruńskiej, naszych duszpasterzy oraz o liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Wsparcia potrzebują również małżeństwa i rodziny oraz ludzie młodzi, którzy często przeżywają duchowe rozterki. Nie zapominajcie o wdzięczności i modlitwie w intencji ludzi dobrej woli, którzy Was przyjmują pod dach i dzielą się z Wami chlebem.

Przewodników pielgrzymkowych, duszpasterzy, osoby konsekrowane, kleryków, służbę porządkową, diakonię muzyczną, służbę zdrowia oraz wszystkich pomagających w organizacji pielgrzymki z wdzięcznością powierzam opiece Matki Bożej. Jednocześnie życzę Wam, kochani Pielgrzymi, bezpiecznej drogi, siły oraz radości ze spotkania z Matką Bożą Częstochowską oraz Jej Synem, na którego Ona zawsze wskazuje i do którego prowadzi!

Na pielgrzymi trud z serca błogosławię i towarzyszę modlitwą

Wasz biskup Wiesław

Toruń, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 28 VI 2019 r.

 

WEJŚCIE NA JASNĄ – WIDEO

PRÓBA TAŃCA NA WEJŚCIE

TAK SIĘ BAWI BRODNICA

NASZE MAŁE TGD

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTEJ NA JASNEJ GÓRZE