dokumenty zakonu

KONSTYTUCJE GENERALNE 

§1. Zakon Braci Mniejszych, założony przez św. Franciszka z Asyżu, jest braterską wspólnotą [1], w której bracia pod działaniem Ducha świętego, wierniej krocząc śladami Jezusa Chrystusa, całkowicie oddają się przez profesję Bogu nade wszystko umiłowanemu, żyjąc Ewangelią w Kościele, w sposób, jaki praktykował i ukazał św. Franciszek [2].

STATUTY GENERALNE

Art. 1
Ministrowie i gwardiani niech się zatroszczą o to, aby każdy brat posiadał egzemplarz Reguły i Testamentu św. Franciszka, a także konstytucji generalnych i statutów.