„Zakon Braci Mniejszych, założony przez św. Franciszka z Asyżu, jest braterską wspólnotą, w której bracia pod działaniem Ducha świętego, wierniej krocząc śladami Jezusa Chrystusa, całkowicie oddają się przez profesję Bogu nade wszystko umiłowanemu, żyjąc Ewangelią w Kościele, w sposób, jaki praktykował i ukazał św. Franciszek”.

(KG art.1)