pisma św. franciszka

REGUŁA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 

BIEDACZYNA Z ASYŻU POZOSTAWIŁ PO SOBIE WIELE RÓŻNYCH PISM: LISTY, MODLITWY, SŁOWA ZACHĘTY, BŁOGOSŁAWIEŃSTWA I PRZEDE WSZYSTKIM TE NAJWAŻNIEJSZE, CZYLI REGUŁĘ I TESTAMENT. REGUŁA JEST PODSTAWĄ NASZEGO ŻYCIA ZAKONNEGO. ZOSTAŁA ZATWIERDZONA 29 LISTOPADA 1223 ROKU PRZEZ PAPIEŻA HONORIUSZA III BULLĄ SOLLET ANNUERE. 

TESTAMENT ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 

 TESTAMENT ŚWIĘTY FRANCISZEK NAPISAŁ NA KILKA TYGODNI PRZED SWOJĄ ŚMIERCIĄ. ZAWARŁ W NIM NAJWAŻNIEJSZE WSKAZANIA, KTÓRE CHCIAŁ PRZEKAZAĆ SWOIM DUCHOWYM SYNOM.