Biedaczyna z Asyżu pozostawił po sobie wiele różnych pism: listy, modlitwy, słowa zachęty, błogosławieństwa i przede wszystkim te najważniejsze, czyli Regułę i Testament. Reguła jest podstawą naszego życia zakonnego. Została zatwierdzona 29 listopada 1223 roku przez Papieża Honoriusza III bullą Sollet annuere. Testament święty Franciszek napisał na kilka tygodni przed swoją śmiercią. Zawarł w nim najważniejsze wskazania, które chciał przekazać swoim duchowym synom.