Działalność naukowa Braci Prowincji św. Franciszka

Od początku istnienia Zakonu Franciszkanów Bracia zajmowali się nauką:  św. Antoni z Padwy, św. Bonawentura, bł. Jan Duns Szkot i wielu innych pogłębiało swoją wiedzę filozoficzną i teologiczną, aby następnie wykładać ją na różnych uczelniach, prowadzić dysputy teologiczne i bronić prawd wiary.

W naszej Prowincji kilkunastu Braci skończyło specjalistyczne studia zdobywając kolejne  tytuły naukowe. Wielu z nich pracuje wykładając w Wyższym Seminarium Duchownym we Wronkach, w innych Seminariach Duchownych czy Uniwersytetach.

O. dr Grzegorz Błoch

FILOZOFIA PRZYRODY

O. dr Franciszek Chodkowski

DOGMATYKA

O. dr Arkadiusz Czaja

PRAWO KANONICZE

O. dr Filemon Janka

HISTORIA FILOZOFII

O. dr Marek Janus

KATECHETYKA

O. dr Hipolit Lipiński

DUCHOWOŚĆ

O. dr Bernard Marciniak

PATRYSTYKA

O. dr Joachim Mazurek

HISTORIA KOŚCIOŁA

O. dr Grzegorz Matlak

DUCHOWOŚĆ

O. dr Jozue Misiak

TEOLOGIA PASTORALNA

O. dr Kamil Paczkowski

LITURGIKA

O. dr Alojzy Pańczak

DUCHOWOŚĆ

O. dr Mikołaj Rąpała

FILOZOFIA PRZYRODY

O. dr Honorat Rzepka

TEOLOGIA PASTORALNA

O. dr Ernest Siekierka

DUCHOWOŚĆ

O. prof. dr hab. Adam Sikora

BIBLIA

O. prof. UAM dr hab. Borys Soiński

PSYCHOLOGIA

O. dr Hieronim Stypa

TEOLOGIA MORALNA

O. dr hab. Florencjan Szymański

BIBLIA

O. dr Maksymin Tandek

BIBLIA

O. dr Erwin Urbaniak

HISTORIA KOŚCIOŁA

O. dr Jakub Waszkowiak

BIBLIA

O. dr Mateusz Wierzbicki

DOGMATYKA, MEDIEWISTYKA