Sanktuarium jest to ośrodek kultu religijnego związany z osobą Świętą. Kult związany jest z miejscem narodzenia, życia, śmierci lub szczególnej pobożności wiernych.

Sanktuarium

św. Antoniego

Sanktuarium

św. Antoniego