Egzaminy kwinkwenalne w Pakości

W dniach od 2 do 5 kwietnia, a więc jak co roku w oktawie Wielkiej Nocy, odbyło się spotkanie braterskie określone nazwą egzaminów kwinkwenalnych. Udział w tym wydarzeniu biorą najmłodsi duszpasterze naszej prowincji, tj. ci, którzy mają staż kapłański nie dłuższy niż pięć lat.

Partycypowali w nim zatem ojcowie: Ambroży (student KUL-u), Bonifacy (Altenkunstadt, Niemcy), Cyryl (Wronki), Justyn (Toruń), Kacper (Wejherowo), Ryszard (Poznań), Iwo (Toruń), Tycjan (Toruń), Leon (Miłakowo), Bartłomiej (Jarocin), Grzegorz (Hel) i Beniamin (Brodnica). Tym razem miejscem zjazdu był klasztor w Pakości. Jego tegoroczną organizacją natomiast zajął się, odpowiedzialny za formację ciągłą, ojciec Klaudiusz Michalski.

Zasadniczym prelegentem spotkania kwinkwenalnego w tym roku była pani Bogna Białecka, psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu, autorka szeregu książek psychologicznych, głównie o tematyce wychowawczej. Osią centralną zjazdu pakoskiego była jednak kwestia uzależnień, przede wszystkim od pornografii. Poruszono również zagadnienia radzenia sobie z pokusami, niechcianych nawyków autodestrukcyjnych i homoseksualizmu. Oprócz tego młodzi kapłani spotkali się także z ojcem Kamilem Paczkowskim, przełożonym miejscowego konwentu, doktorem liturgiki, który właściwie przypomniał jedynie, poszerzając aczkolwiek w znacznym stopniu wykłady seminaryjne, najważniejsze sprawy związane ze sprawowaniem sakramentu pokuty i pojednania jako tego, którym najczęściej przecież się szafuje. Finałem egzaminów kwinkwenalnych było, zwyczajowe w takich przypadkach, zebranie wniosków i krótkie podsumowanie wraz z wysunięciem konkretnych wizji na przyszłość. Ojciec Klaudiusz przy tej okazji opowiedział braciom kilka historii z misji zakonu, unaoczniając jednocześnie jakimi możliwościami w tej materii tenże dysponuje.

Tekst: Kacper Grys OFM

Zdjęcia: Klaudiusz Michalski OFM