franciszkański

wolontariat

w czasie pandemii

Odpowiadając na apel wyższych przełożonych zakonnych
w Polsce, wiele osób życia konsekrowanego, z różnych klasztorów naszego kraju, wyjechało na wolontariat aby
w domach pomocy społecznej i zakładach opieki leczniczej, świadczyć posługę miłosierdzia. Jest to konieczne, ponieważ wielu pracowników tych miejsc, w związku z ciągle trwającą pandemią koronawirusa, musi odbyć obowiązkową kwarantannę w swoich domach.

Również kilku franciszkanów z Prowincji św. Franciszka Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, radośnie odpowiadając na apel, zdecydowało się opuścić swoje klasztory i udać się tam, gdzie ich pełna oddania służba przyczyniła się do radości wielu potrzebujących osób i do wzrostu chwały Bożej.

Posłańcami miłosierdzia z byli: Pio M. Kubiś, Baltazar
B. Walkiewicz. Br. Pio jest alumnem 5 roku WSD we Wronkach, natomiast br. Baltazar 4 roku. Razem z nimi byli: br. Emanuel Mrowiec, który na co dzień posługuje we wronieckim klasztorze i o. Fabian Witkowski, na co dzień pracujący w Jarocinie. Tych czterech braci posługiwało w Zespole Domów Pomocy Społecznej u ss. Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu.

Również dwóch braci alumnów posługiwało w Zakładzie Opieki Leczniczej prowadzonym przez ss. Serafitki w Toruniu. Posłańcami miłosierdzia byli tam bracia: Sławomir Narloch oraz Bernardyn M. Franc, odpowiednio z 4. i 3. roku WSD
we Wronkach.

Ksawery P. Bolek OFM

zdjęcia

Toruń; Wieleń