II Seminarium

duchowości

Franciszkanów Świeckich

Już po raz drugi w Józefowie koło Otwocka, na terenie klasztoru Ojców  Franciszkanów, na przełomie lutego i marca 2020 roku odbyło II Seminarium Duchowości Franciszkańskiej.

Jako myśl przewodnia Seminarium obraliśmy cytat z modlitwy świętego Franciszka „Uwielbienie Boga Najwyższego” –„ […]Ty jesteś mądrością, Ty jesteś pokorą, Ty jesteś cierpliwością[…]”.

          Przyjechaliśmy do Józefowa z różnych i niejednokrotnie odległych zakątków Polski na zaproszenie Ojca Leona Barczaka OFM.     

W piątek przywitał nas  serdecznie Ojciec Liberat, który wygłosił konferencję zbliżającą nas do tajemnicy krzyża. Na krzyżu, przy którym modliliśmy się z przodu widzieliśmy  Pana Jezusa ukrzyżowanego. Ojciec Liberat udostępnił nam widok  tylnej  strony krzyża. Zobaczyliśmy tam namalowaną postać  Chrystusa  Zmartwychwstałego.

          W tym dniu pracowaliśmy w grupach. Tematem  było zagadnienie: „Jak realizować ducha franciszkańskiego we współczesnym świecie, jako świecki franciszkanin”. Po szerokich dyskusjach i dzieleniu się wypracowanymi w grupach  wnioskami, pozostaliśmy z tymi przemyśleniami do dnia następnego.

Po wieczornej Eucharystii, odprawiliśmy Drogę Krzyżową i adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, wynagradzając za popełnione grzechy przeciw Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Na zakończenie piątkowego dnia złączyliśmy się duchowo z Jasną Górą i odśpiewaliśmy Apel  Jasnogórski.

W sobotę dołączył do nas gospodarz klasztoru, Ojciec Leon, który wrócił z głoszonych koło Szczytna rekolekcji wielkopostnych. Po wspólnych modlitwach porannych i Eucharystii wysłuchaliśmy konferencji.

Ojciec Leon  przedstawił historię narodu Izraelskiego, z podkreśleniem postaci Abrahama  – Ojca wiary –  który bezwzględnie był posłuszny Bogu. Ojciec Leon wskazał, że ludzie niejednokrotnie wybiórczo traktują przykazania  Boże, wybierając to, co jest dla nich wygodne.

W tym też dniu zaprezentowaliśmy wyniki pracy w grupach. Między innymi ujęliśmy, iż wiara i jej wzrost jest procesem.  Bóg nas zna i zna nasze możliwości. W swojej niepojętej mądrości  trafia indywidualnie do każdego człowieka.

Powołuje, jeżeli człowiek odpowie w pokorze i da się prowadzić Trójcy Świętej, to jest posyłany do konkretnych zadań. Ludzie są tym samym kierowani do  budowania Bożego świata.

Po konferencji wróciliśmy  ponownie do pracy w grupach.  Siostry  i bracia w wypowiedziach  nawiązywali do dzieł, realizowanych w swoich środowiskach.  Działaniami realizowanym przez tercjarzy są między innymi: posługa w hospicjum i w Parafialnych Zespołach Caritas, pomoc osobom uzależnionym, indywidualna pomoc sąsiedzka, posługa domownikom w codziennym życiu, opieka nad dziećmi w szpitalu, pomoc  księżom w parafii,  modlitwa i inne.

W niedzielę każda wspólnota uczestnicząca w Seminarium uściśliła  działania jako zwiększenie naszych zadań. Padły kolejne konkretne propozycje.

Między innymi: włączenie się większej liczby członków wspólnoty w działalność Caritas przy parafii, odrabianie lekcji z dziećmi, pomoc osobom uzależnionym, zbieranie nakrętek na wózki inwalidzkie dla osób niepełnosprawnych, odwiedzanie chorych w szpitalu i w domach, pomoc księdzu proboszczowi przy pracach w kościele i na plebanii i wiele innych. W wyniku naszej pracy podczas Seminarium  będziemy zachęcać do  posługi świeckich franciszkanów. W marcu bieżącego roku, podczas spotkania formacyjnego będziemy nawiązywać do dalszych działań w naszych środowiskach.

W sobotę  uczestniczyliśmy w spotkaniu, które Ojciec Leon prowadzi cyklicznie na terenie klasztoru. Są to Piątkowe Spotkania Sympatyków Świętego  Franciszka.  Podczas ich trwania uczestnicy pogłębiają wiedze na tematy związane z kościołem. O godz. 21.00 połączyliśmy się w modlitwie,  z Jasną Górą.

W niedzielę, podczas konferencji, Ojciec Leon przybliżył nam, niepojętą mądrość Bożą przedstawioną w stworzeniu świata  w Księdze Rodzaju  Starego Testamentu.

 Ojciec na podstawie Biblii przekonująco mówił o istnieniu i działaniu w świecie Wszechmogącego Boga.

Wywody Ojca Leona pogłębiły wiedzę tercjarzy o wielkiej i niepojętej mądrości i wielkości Boga.

Przy tutejszym klasztorze powstaje nowa wspólnota, co jest dla nas wielką radością.

Uwieńczeniem naszego Seminarium było przystąpienie do postulatu sześciu osób tworzącej się wspólnoty w Józefowie. Postulat przyjął obecny wśród nas  brat Marian Radzaj, członek Rady Narodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, przełożony Regionu Warszawskiego, przy duchowym wsparciu Ojca Leona.

Dziękujemy Bogu w Trójcy Świętej Matce Bozej, że mieliśmy  łaskę przebywania ze sobą jako bracia i siostry od pokuty, w tym niezwykle gościnnym i pięknym miejscu. Dziękujemy bratu Marianowi za obecność i wszystkim drogim tercjarzom. Dziękujemy Siostrze Joannie, która przygotowywała dla nas posiłki i całej rodzącej się wspólnocie.

Nade wszystko dziękujemy Ojcu Leonowi i wszystkim Ojcom i braciom posługującym w Józefowie za  dobro, pokój, wiedzę i stworzenie  braterskiej atmosfery.

                                     Pokój i dobro!

                                    Pamiętamy o wszystkich w modlitwie.                              

                                                    Tercjarka   Barbara

zdjęcia

Józefów