Inauguracja

roku akademickiego


w WSD

            W naszym Wyższym Seminarium Duchownym we Wronkach dnia 30 września rozpoczął się kolejny rok akademicki 2020/2021. Jak co roku ten uroczysty dzień rozpoczął się Eucharystią, której przewodniczył i wygłosił Słowo Boże Ojciec Prowincjał dr Bernard Marciniak OFM.
Oprócz wykładowców z naszej prowincji, koncelebransami byli także wykładowcy spoza prowincji.

Po Najświętszej Ofierze odbyło się spotkanie przy kawie,
a następnie wszyscy przybyli goście oraz alumni udali się do auli seminaryjnej. Tam najpierw głos zabrał o. Rektor dr Hieronim Stypa OFM podejmując temat wartości kapłaństwa w świetle nauki Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.
Następnie o. Gwardian Walenty Łaga przedstawił sprawozdanie w formie prezentacji, zeszłorocznej działalności braci.

Potem nastąpił wykład głównego gościa inauguracji –
ks. dr Pawła Jasiny TChr – pt. „Osoba Maryi w życiu, nauczaniu
i pasterskiej posłudze kard. Stefana Wyszyńskiego”.
Przybliżył on znaczenie i rolę Matki Bożej zarówno w życiu Sługi Bożego jak i w dziejach naszego narodu.

Ważnym momentem wśród wielu przemówień było oficjalne przywitanie trzech nowych braci, którzy we wronieckim seminarium rozpoczynają od tego roku naukę. Byli to br. Giacomo, br. Peregryn, br. Ludwik. Zostali oni powitani przez najstarszego br. dk. Pawła, który braterskimi słowami i małymi upominkami dał wyraz radości z powodu przybycia braci
w mury Seminarium.

Następnym punktem uroczystości był wspólny posiłek w refektarzu, a wszystko zostało zwieńczone wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników inauguracji.

Br. Rafał Gappa OFM

zdjęcia

Wronki