Jesienne dni formacji ciągłej

W dniach 26 i 27 października w Poznaniu i Toruniu odbyły się jesienne dni formacji ciągłej. Zaproszonym prelegentem była Pani Prof. dr hab. Viara Maldjieva z UMK w Toruniu. Pani profesor przedstawiła wykład p.t. „Jak nie mówić o Bogu”. Celem wykładu było dostarczenie słuchaczom nowego spojrzenia na wartość słowa i języka mówionego przy nauczaniu o majestacie Boga i Jego przymiotach. Wiele uwagi poświęcono znaczeniu porównań i metafor słownych w naszym języku. Poza tym Pani Prof. przestrzegała przed zubożeniem posługi kapłańskiej i uczynieniem z niej jednego z rodzajów działalności usługowej. Głoszenie majestatu Bożego wymaga odpowiedniego języka, tak jak wymaga się odpowiedniego ubioru na oficjalne ważne przyjęcia. Pani Profesor wykłady zakończyła prośbą, abyśmy „nie rozmieniali na drobne” własnego kapłaństwa i głoszonej Ewangelii w posłudze dla Ludu Bożego i nie ulegali „gwiazdorzeniu” z ambony.
Pani Profesor i Braciom uczestniczącym w spotkaniach wyrażam serdeczne podziękowanie.

o.Klaudiusz Michalski / moderat formacji ciągłej

Bóg w naszej mowie – PREZENTACJA