Jubileusz 60. rocznicy prezbiteratu o. Błażeja M. Sekuli OFM

Każdy kapłan – z ludu wzięty, dla ludu ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy – przypomina nam autor Listu do Hebrajczyków. 1 maja 2019 roku w Toruniu o. Błażej Sekula OFM podczas uroczystej Mszy św. koncelebrowanej, dziękował miłosiernemu Bogu za 60 lat posługi jako kapłan Najwyższego Boga. Do tego radosnego Magnificat przyłączyli się licznie przybyli goście: współbracia franciszkanie z różnych klasztorów, kapłani diecezjalni, najbliższa rodzina Jubilata, przyjaciele i znajomi, także z rodzinnych Benic.

Czcigodnemu Jubilatowi życzymy szczególnej opieki Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanie Królowej Rodzin, by wypraszała mu niegasnącego zapał do realizacji zadań zleconych przez Ducha Świętego, w myśl słów z obrzędu święceń kapłańskich: Rozważaj Prawo Boże, wierz w to, co przeczytałeś, nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego innych będziesz naucza

o. Jozue Misiak OFM