Żelazny jubileusz

kapłaństwa


Ojca Feliksa

Chwiłkowskiego

Wielki Czwartek to dzień w którym Jezus ustanowił sakramenty: Eucharystii i kapłaństwa. Dla naszej Prowincji i wspólnoty wronieckiej był to szczególny dzień z jeszcze jednego powodu. Tego dnia żelazny jubileusz kapłaństwa (65 lat)
przeżywał Ojciec Feliks Chwiłkowski.

Uroczystej Mszy świętej, Wieczerzy Pańskiej, przewodniczył
o. Bernard Marciniak, Minister Prowincjalny.
Natomiast homilię wygłosił o. Filemon Janka, Wikariusz Prowincjalny.

Dostojny Jubilat już od wielu lat przebywa w domu zakonnym we Wronkach, w którym spełniał rozmaite funkcje,
był m. in. Ojcem duchownym i spowiednikiem braci kleryków
i juniorystów, asystentem Franciszkańskiego Zakony Świeckich, a także spowiednikiem Sióstr zakonnych. 

Ojcu Feliksowi życzymy wielu łask Bożych i wszelkiego błogosławieństwa, a także opieki Matki Najświętszej na dalsze lata posługi kapłańskiej i zakonnej. 

tekst: o. Justyn Berus ofm
zdjęcia: wroniecki bazar

zdjęcia

Wronki