under 10

Pokój i dobro!

W dniach 26-28.11.2019 w Wejherowie po raz pierwszy odbyła się kapituła braci do 10 lat po ślubach wieczystych. Tematem spotkania był:  „dialog i komunikacja”. Pierwszego dnia o. Prowincjał Bernard Marciniak oficjalnie otworzył kapitułę, następnie o. Aleksy Moryson przedstawił raport z podsumowania kapituły Under 10 w Taize. Kolejnym punktem dnia pierwszego był wykład „Dlaczego akurat my jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dialogu? Tradycja i spuścizna zakonu franciszkańskiego” o. Sofroniusza Rempuszewskiego, gwardiana jarocińskiego klasztoru. Następnie bracia pracowali w grupach pod okiem moderatorów: o. Leona. o. Ambrożego i o. Beniamina. Drugiego dnia siostra Beata ZSAPU opowiedziała o doświadczeniu pomocy osobom bezdomnym i z marginesu społecznego, a po południu odbył się panel dyskusyjny na który został zaproszony o. prowincjał Bernard Marcinia, o wikariusz Filemon Janka oraz profesor Aleksander Nalaskowski. Ostatniego dnia wykład i ćwiczenia z komunikacji poprowadziły: Katarzyna Waszkowiak i Marta Fludra. Na koniec podsumowano to nad czym bracia pracowali przez trzy dni w określonych grupach. Bardzo dziękujemy za zorganizowanie kapituły o. Aleksemu. o. Kordianowi i o. Bonifacemu. 

 

 

zdjęcia

wejherowo