Kolejny tytuł naukowy

Doktora

w naszej Prowincji

Dnia 22 lipca  2020 r.  przełożony klasztoru w Sinalunga (Włochy) O. Chryzostom J. Fryc. zdobył na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie,  naukowy tytuł Doktora Prawa kanonicznego. Obrona pracy była niecodzienna, ponieważ ze względu na pandemie COVID-19, odbyła się ona
w formie zdalnej (on line). Temat doktoratu O. Chryzostoma
w tłumaczeniu na język polski brzmi: Instytucja postulatu
w Konferencji Północno-Słowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych
(L’istituzione del postulato nella Conferenza Nord-Slavica dell’Ordine dei Frati Minori). Rozprawa doktorska napisana została pod kierunkiem prof. Jimenez Echave Aitor CMF
a recenzentami pracy byli: prof. Andres Gutierrez Domingo Javier CMF i prof. Loda Natale. Obrona doktoratu zakończyła się wynikiem pozytywnym z najwyższą oceną: Summa cum Laude
i z  wielkim uznaniem Komisji, której przewodniczyła
prof. Klaudia Izzi, wice-dziekan Wydziału Prawa na Uniwersytecie Laterańskim.  Komisja   zdecydowała o publikacji całego doktoratu naszego współbrata.

Obszerna praca doktorska licząca  ponad 400 stron podzielona jest na pięć rozdziałów omawiających instytucję prawną formacji postulatu od monastycyzmu i pierwszych reguł Wschodu i Zachodu, poprzez unormowania kodeksowe CIC 1917, KPK 1983 i KKKW 1990, dokumenty kongregacji i soborów, aż po czasy współczesne. Ostatni rozdział poświęcony jest prawodawstwu normującemu postulat w naszym Zakonie oraz w poszczególnych prowincjach i fundacjach naszej Konferencji. Praca posiada też bardzo obszerną bibliografię tematyczną.

Serdecznie gratulujemy O. Chryzostomowi z okazji naukowego sukcesu i życzymy  nowemu Doktorowi Prawa kanonicznego wielu łask Bożych w dalszej posłudze Bogu, Kościołowi, Zakonowi, Prowincji  i wszystkim ludziom, do których  Bóg go posyła.

O. Ernest K. Siekierka ofm
Prowincjalny Moderator formacji ciągłej

zdjęcia

SINALUNGA