Kongres Młodych Konsekrowanych w Krakowie

„Wolni w Duchu Świętym”

Pod takim hasłem w dniach 13-16 XI 2018r. odbył się III Kongres Młodych Osób Konsekrowanych w Krakowie. Na tegoroczne spotkanie do Krakowa przyjechało ponad 800 sióstr i braci zakonnych. Głównym miejscem spotkań było Centrum Jana Pawła II oraz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, gdzie wspólnie spędzaliśmy czas. Podczas całego kongresu wygłoszonych zostało kilka konferencji. Ks. Krzysztof Wons SDS poprowadził dla nas katechezę biblijną, której tematem był „Duch Święty, który buduje wspólnotę”. Ojciec Stanisław Jarosz OSPPE  w swojej konferencji nawiązał do tematu dnia mówiącego, w jaki sposób z Maryją mamy wsłuchiwać się w natchnienia Ducha Świętego. Siostra Anna Bałchan SMI  ubogaciła nas swoim doświadczeniem pracy z kobietami, które w różny sposób doświadczają przemocy fizycznej czy psychicznej.

Każdego dnia spotykaliśmy się w małych grupach by wspólnie przedyskutować  dwa tematy przewodnie, które towarzyszyły nam podczas spotkania: „Duch Święty budujący wspólnotę”, „Zasłuchani w Ducha Św. na wzór Maryi”.

Sobota była dniem radości i uwielbienia. Wszyscy spotkaliśmy się przy ul. Franciszkańskiej i stamtąd razem przeszliśmy ze śpiewem na ustach przez centrum Krakowa. Była to jedna z najlepszych akcji powołaniowych jakie udało się przeprowadzić. Wieczorem bawiliśmy się wspólnie przy muzyce, tańcach i koncercie zespołu „NiemaGOtu”. Ostatniego dnia w Łagiewnikach spotkaliśmy się na Eucharystii, której przewodniczył abp Marek Jędraszewski.

br. Fabian