Krótka relacja

z poszukiwania miejsc

pochówku

Sióstr Katarzynek

Pokój i Dobro

Pragnę podzielić się postępami w pracach, w Parku Miejskim
w Olsztynie, związanymi z poszukiwaniami  osób zamordowanych przez Armię Czerwoną w 1945 roku. Prac dokonuje Komisja ds. Kanonizacji i Beatyfikacji Sług Bożych Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny w Polsce, której przewodniczę, przy współpracy z IPN.

Do tej pory odkryliśmy 11. grobów, wśród nich nie ma jeszcze służebnic Bożych sióstr katarzynek, które Ojciec Święty Franciszek ogłosi błogosławionymi.

Nasze prace wzbudzają duże zainteresowanie mediów, władz,
a także osób, które mieszkają w pobliżu parku.
Dużym zaskoczeniem dla nich jest nasza informacja, że w parku znajdują się jeszcze ludzkie szczątki. Do tej pory mieszkańcy byli przekonani, że komuniści, gdy likwidowali cmentarz, przenieśli wszystkich zmarłych w inne miejsce.

Wśród naszych gości byli również miejscowi Księża Biskupi.

Polecamy się modlitwie byśmy odnaleźli wszystkie służebnice Boże.

Z Bogiem

o. Arkadiusz Czaja OFM

zdjęcia

Olsztyn