Krzyż San Damiano

zatrzymał się

w Sinalundze

Nasza wspólnota tercjarska miała gościć przez tylko dwa tygodnie, od 24 października do 7 listopada 2020, kopię krzyża San Damiano. Ponieważ we Włoszech utrzymuje się duża liczba zarażonych, władze regionalne FZŚ zdecydowały zatrzymać chwilowo dalszą peregrynację Krzyża w innych wspólnotach.
W ten sposób otrzymaliśmy od Boga, za pośrednictwem św. Franciszka, dodatkowy czas łaski, bo Ikona San Damiano pozostaje w naszym konwencie na czas bliżej nieokreślony.

W ciągu dwóch tygodni, kiedy Krzyż był wystawiony
w Sanktuarium wielu wiernych przychodziło na długie, prywatne modlitwy. W tym też czasie odbyły się różne liturgie naszej wspólnoty klasztornej, tercjarskiej oraz wraz z innymi wiernymi: wieczorne czuwania przy Krzyżu, adoracja o nowe powołania, przebłaganie pierwszo-piątkowe, czuwanie w Wigilię Wszystkich Świętych (wraz z projekcją i świadectwami świętych
i błogosławionych tercjarzy) oraz moment modlitwy
i wyjaśnienie historyczno-artystyczne krzyża San Damiano, które zostało zorganizowane w kolegiacie w Sinalundze,
przy udziale dość licznej grupy wiernych. Niestety musieliśmy odłożyć na lepsze czasy spotkanie dla dzieci i młodzieży z Ikoną San Damiano, ponieważ, z racji dużej liczby zarażonych uczniów, zarówno nauka w szkole, zajęcia w przedszkolach,
jak i katecheza zostały zawieszone.

Obecnie nasza wspólnota pomaga w Instytucie św. Teresy prowadzonym przez siostry św. Katarzyny ze Sieny.
Siostry prowadzą tu przedszkole, szkołę elementarną oraz dom starców. Wszystkie siostry, personel oraz osoby przebywające
w Instytucie są zarażone Sars-Covid-19.
Przedszkole i szkoła są zamknięte. Wraz z czterema siostrami, które przybyły z zewnątrz, z naszymi tercjarzami, z Misericordią i Caritasem w Sinalundze, udało nam się zapewnić w Instytucie całkowitą opiekę.

W imieniu wspólnoty z Sinalungi
Chryzostom Jarosław Fryc ofm

zdjęcia

Sinalunga