BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Prowincji św. Franciszka z Asyżu
Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce
ul. Garbary 22
61-867 Poznań

Dyrektor Biblioteki
starszy kustosz dyplomowany
o. mgr Salezy Bogumił Tomczak OFM

mgr Wojciech Zachariasz
starszy bibliotekarz

www: biblioteka.franciszkanie.net
e-mail: biblioteka@franciszkanie.net
tel: 516 543 196