KURS LEKTORSKI W CHIANCIANO TERME

Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca (Hbr 4,12). Kierując się tym pochodzącym z nowotestamentowego Listu do Hebrajczyków aksjomatem, kustosz Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Chianciano Terme, ojciec Faustyn Sławiński OFM, zorganizował – mając na uwadze głównie piękno liturgii – kurs lektorski. Pierwsze spotkanie dla wszystkich tych, którzy chcieliby brać czynny udział we mszy świętej poprzez proklamowanie słowa Bożego odbyło się w piątek po Popielcu. Poza kwestiami organizacyjnymi dotyczyło ono przede wszystkim trzech aspektów stanowiących fundamenty dobrze pojętej liturgii, mianowicie: teologii, duchowości i precyzji. Uzmysłowiło to słuchaczom fakt, że wszyscy przekazujący słowo Boże, zebranym na mszy świętej lub liturgii słowa wiernym, muszą być osobami kompetentnymi, uważnymi i w pewnym sensie powołanymi. Ojciec Faustyn przybliżył również istotę tak relewantnych elementów odnoszących się do rzeczywistości liturgicznej jak miejsce, przedmioty oraz postawy ciała. Dla urozmaicenia natomiast swojego przekazu zastosował porównanie polegające na różnicy rozumienia słowa Bożego przez chrześcijan i muzułman. Kurs lektorski został pomyślany jako cykl mający trwać pięć tygodni. Spotkania będą się odbywały w piątki i w rezultacie mają zapewnić chianciańskiemu sanktuarium wykwalifikowanych, świadomych i, co nie mniej ważne, pobożnych lektorów.

Tekst i zdjęcia: Kacper Grys OFM