Medal honorowy z okazji 100-lecia Policji

„Z okazji 100. Rocznicy powstania Policji Państwowej, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, w imieniu policjantów i pracowników cywilnych garnizonu kujawsko-pomorskiego, ustanowił medal pamiątkowy będący symbolem codziennego poświęcenia Ojczyźnie od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości. Medalem tym uhonorowani zostali:

Pani Renata Szczęch Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

nadinspektor Kamil Bracha Zastępca Komendanta Głównego Policji,

Pan Mikołaj Bogdanowicz Wojewoda Kujawsko-Pomorski,

Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Pan Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy,

nadbrygadier Janusz Halak Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,

generał brygady Dariusz Ryczkowski Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,

Ksiądz Prałat Stanisław Kotowski Kapelan Kujawsko-Pomorskiej Policji,

Ojciec Maciej Olszewski Gwardian Przełożony Klasztoru Franciszkanów,

pułkownik Gila Nemed Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Pest na Węgrzech,

detektyw Kajetan Koziarowski Policja Republiki Irlandzkiej”.

Patrz: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/176211,Wojewodzkie-obchody-Swieta-Policji-w-kujawsko-pomorskiem.html

Źródł0: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, zakładka aktualności