Miłakowo miejscem spotkań światowych gwiazd estrady i aren cyrkowych

„Miłakowski Festyn Gwiazd”, pod takim tytułem odbyła się 15 lipca 2018 roku już kolejna impreza charytatywna w Miłakowie, którą zorganizowali franciszkanie wraz ze Stowarzyszeniem im. o. Wł. Włodyki i z radą mieszkańców. Festyn rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą w intencji Rodzin i mieszkańców Miłakowa. Liturgii przewodniczył ks. Kanonik Kazimierz Lewandowicz z Ornety i o. Arkadiusz Czaja, gwardian klasztoru. Festyn ten włączył się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości oraz 20 rocznicę nadania praw miejskich dla Miłakowa. Celem festynu było zebranie funduszy na pomoc w leczeniu chorych dzieci i osób starszych. Jest to już 9 taka impreza w przeciągu ostatnich dwóch lat, co jest fenomenem w skali kraju. Coraz głośniej mówi się, że Miłakowo jest miejscem dobroczynności i spotkań światowej sławy gwiazd estrady i aren cyrkowych, a co za tym idzie wzrostu prestiżu miasta, a zawdzięcza się to franciszkanom i parafianom. Małe i urokliwe miasteczko, jakim jest Miłakowo nabiera coraz większego znaczenia w środowisku artystycznym, o czym świadczą pozdrowienia od Don Wasyla Juniora dla mieszkańców Miłakowa w czasie XXII Festiwalu i Kultury Romów w Ciechocinku. O znaczeniu wydarzeń, jakie mają miejsce w Miłakowie może świadczyć także duże zainteresowanie stacji telewizyjnych i prasy. I w minioną niedzielę nie zabrakło na festynie znanych na świecie artystów. Z występami przybyli znajomi o. Arkadiusza Czai – gwardiana klasztoru, Andrzej Rybiński i Dan Wasyl Junior z Gwiazdami Cygańskimi, z którymi dawniej jako artysta razem występował na scenie. Zaproszeni artyści zachwycili swoim śpiewem licznie zgromadzoną publiczność, nie tylko z Miłakowa ale nawet przybyłych z odległych stron Polski. Przybyli także światowej sławy artyści iluzji Oriano i Duo Paulo oraz artyści cyrkowi z „Travel Show Estrada”. O. Arkadiusz na zakończenie festynu podziękował wszystkim współbraciom franciszkanom z klasztoru, parafianom, artystom i przybyłym gościom za pomoc okazaną w organizacji imprezy i za uczestnictwo oraz za złożone dary na szczytny cel. Podkreślił, że Miłakowo stało się w ostatnim czasie sercem religijnym i kulturalnym na północy Polski, a jest to wspólne dzieło wszystkich parafian przez modlitwę i współpracę na rzecz dobra wspólnego. Wydarzenia, jaki mają miejsce w Miłakowie nie przeszły bez echa, ponieważ popłynęły dla franciszkanów i mieszkańców wyrazy uznania od najwyższych władz państwowych za działalność charytatywną oraz za promowanie sztuki i kultury.

Bożena