Ministranci z Miłakowa troszczą się o groby

31 października w dzień poprzedzający uroczystość Wszystkich Świętych opiekun ministrantów o. Arkadiusz wraz z ministrantami i kandydatami do liturgicznej służby ołtarza udali się na cmentarz katolicki, protestancki i żydowski aby posprzątać zaniedbane groby, którymi już nikt się nie opiekuje. Po posprzątaniu grobów na każdym z nich zapalili znicze i pomodlili się za wszystkich zmarłych. Osoby, które tego dnia sprzątały groby swoich bliskich były zbudowane postawą naszych ministrantów, którzy dali przykład troski o cmentarz jako miejsce modlitwy i historii narodu.

Br. Serafin