Na ziemi toskańskiej…

W wigilię uroczystości naszego Serafickiego Ojca św. Franciszka z Asyżu, przeżywaliśmy Transitus św. Biedaczyny, wraz z wiernymi z całej diecezji. Tradycyjnie już przyjeżdżają wierni z całej diecezji i nie tylko. Liturgię przygotowali bracia i siostry tercjarze wraz z młodzieżą franciszkańską. Chór miejscowy św. Marcina, pod dyrekcją mistrza Gianni Bagnoli wykonał pieśni franciszkańskie z repertuaru Laudario Cortonese, a po liturgii, wierni mogli skosztować ciasteczek przygotowanych według przepisu brata Jakobina oraz otrzymali egzemplarz Ewangelii wg św. Łukasza, nad którą pochyla się w tym roku duszpasterskim cała nasza diecezja, podczas Lectio Divina.

W uroczystość św. Franciszka po Mszy wieczornej, wspólnota FZŚ, wraz z MF (FRA) zorganizowała kolację dla wszystkich chętnych, a następnie uczestniczyli w comiesięcznej adoracji powołaniowej z okazji pierwszego czwartku.

W piątek 5 października br., nasza wspólnota przeżywała wizytację naszego ministra prowincjalnego o. Bernarda Marciniaka. Po południu, nasz Minister Prowincjalny spotkał się z ordynariuszem miejsca biskupem Stefano Manetti oraz z ministrem prowincjalnym braci w Toskanii o. Guido Fineschi.

Wieczorem o. Bernard przewodniczył Mszy św. przez obrazem Matki Bożej ucieczki grzeszników, w której uczestniczyli członkowie grup istniejących przy Sanktuarium: FZŚ, MF (FRA), grupy modlitewnej i katechizmu dla dorosłych, członkowie Bractwa Niepokalanego Poczęcia, kadra wspomagająca kursy przedmałżeńskie, poradnictwo dla związków niesakramentalnych oraz poradnictwa rodzinnego przy klasztorze. Wierni po liturgii mogli rozmawiać z naszym Wizytatorem, a całość wizytacji zakończyła się dnia następnego. Raz jeszcze dziękujemy naszemu Ministrowi Prowincjalnemu za braterską wizytację.

Wspólnota z Sinalungi