23 listopada 2017
Aktualności

Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu

Data dodania: 2017-06-24

Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu

Od wtorku, 20.06. do niedzieli 25.06. trwa spotkanie Zarządu Generalnego naszego Zakonu z Braćmi z Konferencji Północnosłowiańskiej. Poniżej prezentujemy wydarzenia i spotkania, jakie miały miejsce podczas tej wizyty:

WTorek. Przylot do Pragi i spotkanie w tamtejszej Kurii. Następnie zwiedzanie miasta, a po nim przyjazd do Wambierzyc na nocleg.

Środa. Rano Definitorium Generalne wraz z przybyłymi prowincjałami należącymi do Konferencji oraz z miejscową wspólnotą sprawowali Eucharystię w Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin. Homilię wygłosił o. Ivan Sesar, definitor generalny dla krajów słowiańskich. W rozważaniu przypomniał jaka jest rola ministra prowincjalnego. W swojej posłudze przełożony musi być autentyczny. Najpierw trzeba żyć tym, czego się oczekuje od braci, dlatego potrzeba ciągle się formować w ramach formacji ciągłej, która jest nieustannym nawracaniem serca i wstępowaniem na drogę Ewangelii. Postępować trzeba w duchu służby, jak to robił Jezus Chrystus, „który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mt 20,28). Logika chrześcijańska to logika pokory, o której mówi Jezus stawiając dziecko przed apostołami: „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego" (Mt 18, 3-4). Miejmy więc serce, które służy powierzonym braciom w prowincji na wzór serca Jezusa i Jego Matki Maryi, u której stóp teraz przebywamy - zakończył kaznodzieja. Po mszy św. i pamiątkowym zdjęciu prowincjałowie i goście udali się na Górę Świętej Anny, gdzie podczas popołudniowego spotkania odbędzie się prezentacja poszczególnych prowincji i fundacji należących do Konferencji Północnosłowiańskiej. Popołudniu odbyło się spotkanie, na którym prowincjałowie i prezesi fundacji zaprezentowali działalność i specyfikę swoich jednostek zakonnych. Przedstawiono Zarządowi Generalnemu prowadzone dzieła, ale także wskazano zagrożenia i wyzwania, które rysują się w przyszłości. Prezentacje pokazały różnorodność prowadzonych dzieł w Konferencji. Angażujemy się w pracę duszpasterską zwyczajną, parafialną oraz nadzwyczajną w postaci głoszonych rekolekcji i misji parafialnych, w różne formy nowej ewangelizacji, czy choćby w prowadzenie sanktuariów. Nie brakuje też zaangażowania w wielowymiarową działalność charytatywną i wspieranie dzieła misji w różnych regionach świata personalnie jak i materialnie. Po kolacji odmówiono wspólnie nieszpory w Bazylice św. Anny. Po nich o. Jonasz Pyka, kustosz Sanktuarium, przedstawił wyjątkowość miejsca oraz oprowadził gości po klasztorze. Wieczorem odbyło się spotkanie braterskie z miejscowymi wspólnotami.

Czwartek. Po wczorajszej prezentacji Konferencji, dzisiaj o. Michael Perry, Generał Zakonu Braci Mniejszych, przedstawił kierunki działań i oczekiwania wobec naszych prowincji. Podziękował za wkład w różnorodną działalność na forum Zakonu, ale również dotknął spraw trudnych, które także wybrzmiewały podczas wczorajszych prezentacji. Po wystąpieniu Ministra Generalnego odbyła się dyskusja, w której pochylono się nad punktami wskazanymi przez o. Michaela. Popołudniu do stóp babci Pana Jezusa św. Anny zaczęli przybywać najmłodsi bracia należący do ośmiu prowincji współtworzących nasza Konferencję. W ten sposób Dom Pielgrzyma zapełnił się przeszło 150 młodymi franciszkanami, począwszy od postulantów, przez nowicjuszy, juniorystów i kleryków, a także ich formatorów. O 15:30 w miejscowej auli wszystkich zgromadzonych przywitał o. Alan Brzyski, minister prowincjalny prowincji św. Jadwigi, która była gospodarzem spotkania. Następnie zabrał głos o. Hieronim Stypa, który jest w Konferencji odpowiedzialny za formację młodych braci. Przedstawił on prezentacje przygotowane przez poszczególne prowincje opisujące funkcjonowanie formacji początkowej w poszczególnych wspólnotach prowincjalnych. Po krótkiej przerwie do zebranych przemówił o. Michael Perry, minister generalny, który wraz z gronem swoich definitorów przedstawił najbardziej istotne dla zakonu zagadnienia. Na koniec nadszedł czas zadawania pytań do Zarządu. Po wyjściu z auli uczestnicy spotkania udali się do bazyliki św. Anny na szczycie Góry Ufnej Modlitwy. Tam o godz. 19:00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Generała Zakonu, którą koncelebrowali licznie zebrani kapłani zakonni, z poszczególnymi prowincjałami na czele. Minister Generalny skierował do zebranych braci także krótkie słowo Boże, będące zachętą do pobożności, wytrwałości i kreatywności w działaniu. Po Mszy świętej w Domu Pielgrzyma cała wspólnota zgromadziła się na wspólnej kolacji, która stanowiła ostatni akord spotkania. Ostatni raz tego typu spotkanie w Konferencji Północnosłowiańskiej odbyło się w 2013 roku w tym samym miejscu. Wówczas o. Michaelowi Perry'emu towarzyszył były generał zakonu o. abp. José Rodríguez Carballo, sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Piątek. Dzisiejszy dzień wizyty Zarządu Generalnego upłynął na zwiedzaniu. Pierwszym punktem było nawiedzenie Sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej, którego opiekunami są bracia z Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP. Południowa Eucharystia była szczególna ze względu, że przewodniczył jej Wikariusz Generalny Zakonu o. Julio César Bunader, który w tym roku świętuje jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich. W swoim rozważaniu o. Julio podjął temat tajemnicy serca Jezusa w nawiązaniu do przeżywanej uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzisiejsza tajemnica dnia pozwala nam zgłębiać pragnienia i uczucia Jezusa, które są zanurzone w człowieczeństwie Syna Bożego. W sercu Jezusa dotykamy miłości Boga Trójjedynego, która jest wzorem dla naszej miłości ludzkiej. Odkrywamy także wierność Boga, która powinna być wypisana w naszym sercu: Pamiętaj! Bóg który jest wierny prowadzi cię przez życie. Potrzeba nam również kształtować nasze serce na wzór serca Jezusa, które jest ciche i pokorne. Mając takie serce jesteśmy maluczcy tak jak dzieci, które są słabe i potrzebują pomocy - jesteśmy zależni od Tego, który daje życie. Na zakończenie mszy św. dostojny jubilat otrzymał w prezencie kopię obrazu Matki Boskiej Kalwaryjskiej patronki tego miejsca.

Po obiedzie ze wspólnotą klasztorną goście odwiedzili także Seminarium Duchowne Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP. Kolejnym punktem było nawiedzenie Sanktuariów św. Jana Pawła II i Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach. Wieczorem był jeszcze spacer po krakowskim Rynku i przyległych urokliwych ulicach.

W sobotę Definitorium Generalne wraz z prowincjałami Konferencji uda się do Katowic-Panewnik, gdzie odbędzie się spotkanie z Franciszkańskim Zakonem Świeckim i Młodzieżą Franciszkańską.

tekst i zdjecia: Prowincja św. Jadwigi

Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu
Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu
Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu
Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu
Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu
Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu
Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu
Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu
Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu
Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu
Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu
Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu
Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu
Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu
Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu
Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu
Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu
Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu
Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu
Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu
Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu
Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu
Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu
Spotkanie z Zarządem Generalnym Zakonu

Franciszkanie
Poleć stronę franciszkanie.net
Poleć naszą witrynę swoim znajomym


Franciszkanie
Polecamy
Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące
FRANCISZKAŃSKA BURSA DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ - OLSZTYN
Instytut Świecki Misjonarek Królewskości Chrystusa
Liceum Franciszkańskie w Toruniu
1% podatku na szkoły franciszkańskie

Tapety na pulpit
Franciszkanie
Refleksje

Byle byś tylko podczas [...] studium nie gasił ducha modlitwy i pobożności.

Franciszkanie