20 stycznia - im. br. Sebastian, fr. Fabian
Aktualności

Kwesta we Wronkach

Data dodania: 2018-01-01

Kwesta we Wronkach

Jak co roku bracia z Wyďż˝szego Seminarium Duchownego we Wronkach wraz z mďż˝odzie�� z Franciszkaďż˝skiego Ruchu Apostolskiego zorganizowali kwestďż˝ na rzecz ubogich. Zbiórka ďż˝ywnoďż˝ci trwaďż˝a od 4.12-9.12. Do wydarzenia do��czyďż˝o siďż˝ kilkanaďż˝cie sklepów oraz szkoďż˝y, gdzie moďż˝na byďż˝o zostawiďż˝ produkty spoďż˝ywcze w specjalnie oznakowanych koszach. Ostatniego dnia akcji w kaďż˝dym punkcie stacjonowali mďż˝odzi wraz z braďż˝mi, którzy ďż˝piewali ďż˝wiďż˝teczne piosenki oraz rozdawali darczyďż˝com naklejki z logiem kwesty.
W kolejnym tygodniu �ywno�� zosta�a rozgospodarowana oraz umieszczona w specjalnych workach. Tu� po tym rozpocz�to rozwozi� paczki najbardziej potrzebuj�cym. Przed�wi�teczna pomoc dotar�a nawet w najdalsze zak�tki gminy Wronki. Organizatorom uda�o si� dostarczy� pakunki do ponad 60 rodzin.
Wspólnota z Wronek serdecznie dziďż˝kuje kaďż˝demu kto zechciaďż˝ wesprzeďż˝ najbardziej potrzebujďż˝cych jak i równieďż˝ kierownikom sklepów oraz dyrektorom szkóďż˝ za zgodďż˝ na kwestowanie.

Kwesta we Wronkach
Kwesta we Wronkach
Kwesta we Wronkach
Kwesta we Wronkach
Kwesta we Wronkach
Kwesta we Wronkach
Kwesta we Wronkach
Kwesta we Wronkach
Kwesta we Wronkach
Kwesta we Wronkach
Kwesta we Wronkach
Kwesta we Wronkach

Franciszkanie
Poleć stronę franciszkanie.net
Poleć naszą witrynę swoim znajomym


Franciszkanie
Polecamy
Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące
Orszak Trzech Króli Miłakowo
Liceum Franciszkańskie w Toruniu
FRANCISZKAŃSKA BURSA DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ - OLSZTYN
Instytut Świecki Misjonarek Królewskości Chrystusa
1% podatku na szkoły franciszkańskie

Tapety na pulpit
Franciszkanie
Refleksje

Bóg mój i wszystko moje!
(św. Franciszek)

Franciszkanie