24 listopada 2017
Aktualności

Triduum w naszych klasztorach

Data dodania: 2010-03-29

Triduum w naszych klasztorach

Brodnica
Wielki Czwartek –  Zapraszamy na godz. 18.00 na Mszę Św. Wieczerzy Pańskiej. Po zakończeniu Mszy Św. przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy i adoracja do godz. 22.00. Spowiedź w tym dniu od godz. 16.00 do 18.00. Po Msz Św. nie będzie już okazji do spowiedzi.
Wielki Piątek - adoracja Pana Jezusa w ciemnicy od godz. 6.30 do wieczornych Ceremonii. Zapraszamy gorący, by znaleźć, choć chwilkę na osobisty czas modlitw i adoracji. O godz. 17.30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a następnie Liturgia Wielkiego Piątku. Po zakończeniu Ceremonii wielkopiątkowych przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do Grobu i całonocna adoracja. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Okazja do spowiedzi od godz. 9.00 - 11.00 i 15.00 - 18.00.
Wielka Sobota -  całodzienna adoracja Pana Jezusa w grobie. W sposób szczególny zachęcamy do adoracji grupy działające przy naszej parafii. Okazja do spowiedzi w tym dniu od godz. 8.00 – 10.00 i 15.00 - 17.00. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny co godzinę od 9.00 – 17.00. W Bartnikach poświęcenie pokarmów na świetlicy o 12.00. Ofiary złożone podczas Adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie Ziemi Świętej. Ceremonie Wigilii Paschalnej rozpoczną się o godz. 19.00 – prosimy o zabranie ze sobą świec.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - zapraszamy na Mszę św. i procesję rezurekcyjną o 6.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 8.00

Hel
Wielki Czwartek - Uwaga!  Nie ma porannej Mszy świętej.
18:00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej z obrzędem obmycia nóg.
(wspominamy ustanowienie Najświętszego Sakramentu i sakramentu Kapłaństwa)
Po Mszy świętej Adoracja w Ciemnicy
do godz. 22:00
Wielki Piątek - 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Gorzkie Żale
17:30 Droga Krzyżowa
18:00 Ceremonie Wielkiego Piątku.
Adoracja Chrystusa w Grobie przez cała noc i cała Wielką Sobotę, aż do Ceremonii Wigilii Paschalnej.
20:30 Droga krzyżowa dla mężczyzn
Wielka Sobota - Święcenie pokarmów wielkanocnych o godz. 10:00; 10:30; 11:00;14:00; 14:30 i o 15:00
Do Grobu Bożego przynosimy w tym dniu skarbonki z jałmużną wielkopostną. Adoracja Chrystusa w Grobie do godz. 17:30  Ceremonie Wielkiej Soboty – godz. 18:00 Wigilia Paschalna
(przynosimy ze sobą świece na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych)
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
6:00 REZUREKCJA
9:30 Msza Święta
11:00 Msza Święta dla dzieci
15:30 Msza Święta

Kadyny
Wielki Czwartek - godz. 18.00 na Pamiątkę ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Po skończonej liturgii nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do godz. 21-szej.
Wielki Piątek:
       - adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy od godz. 9-tej do 17.30.
      -  o  godz. 17.30 Droga Krzyżowa,
      - o godz. 18-tej Liturgia Wielkopiątkowa, po której nastąpi przeniesienie Najświętszego          Sakramentu   do Grobu Pańskiego i adoracja do godz. 22.00
      -  od godz. 9-tej do 10-tej okazja do spowiedzi św.
Wielka Sobota:
       - od godz. 9-tej do godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim,
       - święcenie pokarmów o godz. 10-tej i 11-tej,
      - o godz. 18-tej Liturgia Wielkosobotnia - przynosimy świece,
      -  po Liturgii adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00,
       - spowiedź św. od godz. 9-tej do 10-tej i od godz. 16.30 do 17.30
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
   Msza św. rezurekcyjna z procesją po placu o godz. 6-tej, kolejna o godz. 11-tej.

Miłakowo
      Wielki Czwartek – Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00
      Wielki Piątek – Ceremonie Wielkopiątkowe o godz. 17:00
      Droga krzyżowa ulicami naszego miasta rozpocznie się w Kościele św. Elżbiety o godz. 20:00, a zakończy się na cmentarzu. Prosimy o zabranie ze sobą lampki. Po zakończonej Drodze Krzyżowej będzie można uczcić rocznicę śmierci sł. Bożego ojca św. Jana Pawła II. Jego imieniem szczyci się Zespół Szkół w Miłakowie. Z inicjatywy Stowarzyszenia 2010 serdecznie zapraszam wszystkich parafian na godz. 21:37 do apelu pamięci i modlitwy w int. Kanonizacji Jana Pawła II i złożenia kwiatów i zniczy przed pomnikiem patrona szkoły.
      Wielka Sobota – Ceremonie Wigilii Paschalnej o godz. 20:00. Prosimy o zabranie ze sobą świec.
      Niedziela Zmartwychwstania rozpocznie procesja rezurekcyjna o godz. 6:00

      Triduum Paschalne w Książniku: czwartek i piątek o 17:00 w sobotę o 20:00 i procesja rezurekcyjna na zakończenie.
      Triduum Paschalne w Ząbrowcu: czwartek i piątek o 18:00 w sobotę o 19:00. Rezurekcja w niedzielę o 6:00
Adoracja w Ciemnicy w Wielki Czwartek do 21:00; w Wielki Piątek od 8:00 do 17:00 i po zakończeniu ceremonii do 20:00 aż do rozpoczęcia drogi Krzyżowej ulicami miasta. Adoracja przy Bożym Grobie w Wielką Sobotę od 8:00 do 20:00 Następnie od zakończenia Ceremonii ok. 22:00 do 6:00 rano.

Poznań
Wielki Czwartek – godz. 18.00. Msza św. Wieczerzy Pańskiej.
Wielki Piątek –  godz. 17.30 – Droga Krzyżowa – szczególnie zapraszamy dzieci, młodzież, chorych i osoby w podeszłym wieku. O godz. 18.00 – Ceremonie Wielkopiątkowe – z adoracją Krzyża św. i procesją do Bożego Grobu. Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 22.00. Ofiary złożone przy Bożym Grobie przeznaczone są na utrzymanie sanktuariów w Ziemi Świętej. O godz. 20.00 – Droga Krzyżowa – zapraszamy dorosłych, a szczególnie mężczyzn.
Wielka Sobota – od godz. 10.00 – 17.00 – co pół godziny błogosławienie pokarmów wielkanocnych. W ciągu dnia zachęcamy do adoracji przy Bożym Grobie. O godz. 20.00 – Liturgia Wielkiej Soboty. W czasie liturgii odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. – przynosimy świece.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – o godz. 6.00 – REZUREKCJA z procesją w kościele. Msze św. w tym dniu jeszcze o godz. 9.00, 11.00, 12.30 i 18.00. W tym dniu nie spowiadamy.

SPOWIEDŹ W POZNANIU


Toruń
Wielki Czwartek
8.15 Modlitwa brewiarzowa w kościele - Jutrznia i Gorzkie Żale cz. I
10.00 Msza św. Krzyżma w Katedrze śś. Janów w Toruniu pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18.30 UROCZYSTA MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ
PO MSZY ŚW. PRZENIESIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU DO „CIEMNICY"
24.00 Zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu w „Ciemnicy"
Wielki Piątek
Od 6.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w „Ciemnicy"
8.15 Modlitwa brewiarzowa Jutrznia, Nowenna do Bożego Miłosierdzia, Gorzkie Żale cz. II
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
18.30 CEREMONIE WIELKOPIĄTKOWE NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ ORAZ PRZENIESIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU DO BOŻEGO GROBU
Po Liturgii DROGA KRZYŻOWA ULICAMI PARAFII
Całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie (wg planu ulic)
Wielka Sobota - Wigilia Paschalna
W ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie
8.15 Modlitwa brewiarzowa - Jutrznia, Nowenna do Bożego Miłosierdzia, Gorzkie Żale cz. III
9.00 - 16.00 poświęcenie potraw na stół wielkanocny (co pół godziny)
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
20.00 WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC - POŚWIĘCENIE OGNIA I PASCHAŁU oraz UROCZYSTA MSZA ŚW. Z ODNOWIENIEM CHRZTU ŚW. (przynosimy ze sobą świece)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
6.00 PROCESJA REZUREKCYJNA I UROCZYSTA MSZA ŚW. REZUREKCYJNA
Następne Msze św. w naszym kościele: o godz. 9.30, 11.00, 12.30, 18.30
Nie będzie Mszy św. o 8.15 i o 20.00 !!
Po Mszy św. o 9.30 Nowenna do Bożego Miłosierdzia

Wschowa:
Wielki Czwartek - Msza Św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00
Wielki Piątek - Droga Krzyżowa o godz. 17:15
- Cermonie Wielkopiątkowe o godz. 18:00
Wielka Sobota - Święcenie pokarmów od godz.10:00 do godz.15:00
-Wigilia Paschalna - o godz. 19:00
Niedziela Wielkanocna - Rezurekcja o godz. 6:00
- Pozostałe Msze św. o godz.: 9:30;11:30;13:00 i 18:30

Wejherowo
Wielki Czwartek:
16.00 Obchody kalwaryjskie – początek w kościele
19.00 MSZA ŚW.WIECZERZY PAŃSKIEJ, przeniesienie Najśw. Sakramentu do „Ciemnicy”, zakończenie adoracji o 22.00.
Wielki Piątek:
10.00 MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ NA KALWARII – początek przy kaplicy Piłata.
15.00 CEREMONIE WIELKOPIĄTKOWE pod przewodnictwem KS. BPA RYSZARDA KASYNY; Droga Krzyżowa na Kalwarii i w kościele, zakończenie adoracji o 24.00.
Wielka Sobota:
10.00 – 16.00 poświęcenie potraw (co pół godziny), w Gniewowie o 15.00. Dzieci prosimy o przyniesienie do kościoła skarbonek z jałmużną wielkopostną.
20.00 WIGILIA PASCHALNA – POŚWIĘCENIE OGNIA I PASCHAŁU ORAZ UROCZYSTA MSZA ŚW. Z ODNOWIENIEM PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚW. (przynosimy ze sobą świece).
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego:
6.00 PROCESJA I MSZA ŚW. REZUREKCYJNA. Msze św. od godz. 9.15 jak w każdą niedzielę.

Wronki
Wielki Czwartek - 18.30 Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej i adoracja w ciemnicy.
Wielki Piątek - Spowiedź od godz.7.00 do 18.00.
18.30 Ceremonie Wielkopiątkowe i adoracja Krzyża.
Adoracja do godz. 22.00.
Wielka  Sobota 
 Od godz. 7.00 adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie. Spowiedź od 7.00 do 19.00
19.00 Liturgia Wigilii Paschalnej.Franciszkanie
Poleć stronę franciszkanie.net
Poleć naszą witrynę swoim znajomym


Franciszkanie
Polecamy
Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące
FRANCISZKAŃSKA BURSA DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ - OLSZTYN
Instytut Świecki Misjonarek Królewskości Chrystusa
Liceum Franciszkańskie w Toruniu
1% podatku na szkoły franciszkańskie

Tapety na pulpit
Franciszkanie
Refleksje

Chwalcie i błogosławcie mojego Pana, dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą.
(św. Franciszek z Asyżu)

Franciszkanie