„Niezwykli franciszkanie

XX/XXI stulecia”,

IV część


„Niezwykli franciszkanie XX/XXI stulecia”,
część czwarta, Poznań 2020, ss. 423, nlb.1.

Ukazała się kolejna – czwarta już część „Niezwykłych franciszkanów XX/XXI stulecia”. Zawiera ona biogramy 19 braci mniejszych z Polski (reprezentowane są wszystkie prowincje)
i z zagranicy. Są wśród nich duszpasterze, którzy z godną podziwu gorliwością oddawali się posłudze w konfesjonale
i na ambonie, kierownik duchowy, ludzie nauki, społecznik, biskup-misjonarz, więzień polityczny z czasów komunistycznych. Pod względem formalnym publikacja jest kontynuacją poprzednich trzech tomów. Siedem życiorysów ukazuje się po raz pierwszy, pozostałe – podobnie jak to było w poprzednich częściach – są przedrukiem ze „Studiów Franciszkańskich”
lub innych publikacji. Chodziło o to, aby w jednym miejscu zgromadzić życiorysy rozproszone w kilku książkach,
żeby Czytelnik miał do nich łatwiejszy dostęp. Na okładce umieszczono portret o. Chryzogona Reischa, historyka klasztoru na Górze św. Anny  i franciszkanów na Śląsku.
W przygotowaniu jest piąta cześć „Niezwykłych franciszkanów XX/XXI stulecia”.

o. Salezy Tomczak OFM

zdjęcia

Poznań