Nowa publikacja

o. Mateusza

Wierzbickiego OFM

Alexandri de Hales Quaestiones disputatae de moralibus, critice editae a Hyacintho Matthaeo Wierzbicki OFM. Editiones Collegii S. Bonaventurae ad Claras Aquas – Roma 2020, pp. 1107.
(Bibliotheca Franciscana Scholastica Medii Aevi – Tom. XXXIII. ISBN 978-88-7013-298-4).

            Ukazał się kolejny, liczący 1107 stron, tom kwestii dyskutowanych pierwszego mistrza szkoły franciszkańskiej Aleksandra z Hales, pochodzących z tzw. okresu «Postquam fuit frater», tj. z lat 1236/45, kiedy to Aleksander, jako profesor Uniwersytetu paryskiego, wstępuje do Zakonu Braci Mniejszych przenosząc tam swoją katedrę teologii i włączając tym samym studium franciszkańskie do struktur uniwersyteckich. Publikacja zawiera pierwsze wydanie krytyczne dwudziestu kwestii, w większości zachowanych w manuskryptach pod dwiema lub trzema formami redakcyjnymi, dotyczących różnorodnej tematyki moralnej. Podejmowane są problemy fatalizmu, przepowiadania przyszłości i wróżbiarstwa; analizowane jest zagadnienie cudów, zwłaszcza tych zdziałanych przez magów; przedstawiony został problem kłamstwa; mowa jest o różnych aspektach dziewictwa; dyskutowany jest temat cierpienia wynagradzającego,
a także cierpliwości, wytrwałości i męczeństwa; poruszona została kwestia gniewu w słusznej sprawie;
rozpatrywane są tematy dotyczące posłuszeństwa; omówione zostało również zagadnienie zadośćuczynienia. Wydanie krytyczne poprzedzone jest wstępem filologiczno-historycznym, a także wzbogacone o bibliografię i indeksy.

            Niniejsza publikacja stanowi kontynuację działalności naukowej Frati Editori di Quaracchi, i chce być impulsem
do krytycznych studiów, które na podstawie bezpośrednich źródeł, pokażą wkład Doctoris Irrefragabilis w historię teologii.

            Książka do nabycia: https://www.quaracchi.org

zdjęcia

RZYM