Nowy numer

Franciszkańskiego

Świata

Franciszkański Świat został wznowiony! Pragnę wszystkich z radością poinformować,
że nasze czasopismo zostało wznowione po czterech latach przerwy. Franciszkański Świat jest dostępny we wszystkich klasztorach Prowincji św. Franciszka z Asyżu.
W nowym numerze znajdują się artykuły
o świętym Franciszku, pracy na misjach,
o powstaniu naszej Prowincji, duszpasterstwie akademickim w Poznaniu i działalności Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego.
Nowy numer otwiera słowo ministra prowincjalnego o. Bernarda J. Marciniaka OFM:

„W czasie lektury Listu św. Jakuba zawsze bardzo poruszają mnie słowa przestrogi z III rozdziału o konieczności panowania nad językiem: „język, choć jest małą częścią ciała, potrafi wiele zdziałać” (Jk 3,5). Przypominam sobie wtedy słowa Jezusa: 
„Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony” (Mt 12,36-37). Tak, słowa są wielkim orężem, z całą pewnością obecnie mocno zdewaluowanym i zbyt niedocenianym.

Oby zawsze w użyciu Uczniów Chrystusa były narzędziem pokoju, oby niosły światło prawdy, oby niosły łaskę, oby budowały, oby krzepiły – jak słowa samego Chrystusa.

Ogromnie się cieszę z faktu, że Franciszkański Świat, czasopismo adresowane do młodych ludzi, wznawia po latach swoją apostolską działalność. Z tej okazji składam najserdeczniejsze życzenia: oby Franciszkański Świat zarówno, dla jego Twórców,
jak i Czytelników, był miejscem doświadczania mocy Słowa Bożego.”

Zapraszam wszystkich do lektury!

Aleksy J. Moryson OFM

zdjęcia

Wschowa