Obrona

Prac


magisterskich

30. kwietnia 2020 r.  o godzinie 9:00 bracia: January, Ksawery
i Wojciech rozpoczęli zdawanie egzaminu ex uniwersa i przystąpili do obrony prac magisterskich. Egzamin odbył się
w seminaryjnej pracowni komputerowej. Forma egzaminu była niecodzienna, ponieważ ze względu na pandemie COVID-19, egzamin odbył się w formie zdalnej (on line).

Pierwszy do obrony podszedł br January, który napisał pracę: Rola ojca  w nauczaniu św. JP II. Następy w kolejności był br. Wojciech z tematem: Maryja jako oblubienica Ducha Świętego
w pismach i konferencjach św. Maksymiliana Marii Kolbego
. Bracia ci zdawali egzamin przed komisją w składzie: przewodniczący: ks. Mieczysław Polak, promotor: o. Borys Soiński, recenzent o. Piotr Piasecki. 

Jako ostatni do egzaminu przystąpił br. Ksawery, który w swej pracy opisał historie prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce w latach 1991- 2016. W skład drugiej komisji był następujący: przewodniczący: o. Borys Soiński, promotor: o. Piotr Neumann i recenzent: ks. Michał Kieling.

Egzamin trwał ok. 1:40 h. i dla wszystkich zakończył się wynikiem pozytywnym. Serdecznie gratulujemy Braciom, którzy ukończyli studia teologiczne i życzymy wielu łask Bożych
w pracy duszpasterskiej.

Br. January Grochowy OFM

zdjęcia

Wronki