Odnowienie

profesji zakonnej


W przeddzień Uroczystości naszego Zakonodawcy Świętego Ojca Franciszka, pięciu braci alumnów na ręce o. Rektora Hieronima Stypy OFM, odnowiło swoja profesję czasową.
Byli to br. Sławomir Narloch, br. Baltazar Walkiewicz,
br. Bernardyn Franc, br. Rafał Gappa, br. Henryk Muński.

Zwieńczeniem uroczystości odnowienia ślubów czasowych był udział wszystkich braci alumnów w nabożeństwie Transitus, które upamiętnia śmierć Świętego Franciszka.

Br. Bernardyn Mateusz Franc OFM

zdjęcia

Wronki