Odpust Królowej

rodzin

w toruniu

Niepokalana Królowa Rodzin z toruńskiego Podgórza,
w niedzielę 23 sierpnia zaprosiła nas przed swój cudowny wizerunek. Na to wezwanie odpowiedzieliśmy aktywnie angażując się w przeżywanie kolejnego już odpustu ku czci Matki Bożej Podgórskiej.

Naszym modlitwom przewodniczył biskup Wiesław Śmigiel,
który w homilii uwagę wiernych skierował na moc pozdrowień. Przywołał kilka przykładów, w jaki sposób ludzie okazywali dawniej swoją pobożność i uwielbienie Boga. Krótkie „Szczęść Boże” powiedziane do pracujących, mówienie „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” zaraz po przyjściu do domu, lub czynienie znaku krzyża, mijając przydrożną kapliczkę – te małe gesty są wyznaniem wiary, a tak często o nich zapominamy.

Zauważył, że modlitwa Zdrowaś Maryjo jest połączeniem dwóch pozdrowień – Archanioła Gabriela i św. Elżbiety. Ta modlitwa pełna jest życzliwości, uwielbienia i błogosławieństwa. Bp Śmigiel, mówiąc o apostołach, podkreślił, że ich historia jest bardzo podobna do historii Polaków na przestrzeni dziejów. Zarówno jedna jak i druga grupa, pokładały ufność w Maryi czuły Jej bliskość i wstawiennictwo u Syna Bożego. Na zakończenie apelował, aby nasze pozdrowienia nie były puste, bez pokrycia, aby nie były tylko słowami, ale żeby były przepełnione miłością do drugiego człowieka. Zachęcił również do zrobienia rachunku sumienia i refleksji nad tym, czy Bóg jest obecny w naszych relacjach rodzinnych i w naszych domach.

Wspólne świętowanie zakończyła procesja z kopią obrazu Matki Bożej.

Niepokalaną Matkę uwielbiamy wraz ze św. Franciszkiem z Asyżu, powtarzające:

Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,

Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,

Bądź pozdrowiona, Domu Jego.

Bądź pozdrowiona, Szato Jego,

Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,

Bądź pozdrowiona, Matko Jego.

 

Z pozdrowieniami z Torunia
o. Jozue M. Misiak OFM, gwardian i kustosz

zdjęcia: Piotr Pajor

zdjęcia

Toruń