Odpust Narodzenia

Matki Bożej

w Sinalunga

Coroczne święto Patronki naszej Diecezji odbyło się
w zredukowanej formie i przy zachowaniu obostrzeń epidemiologicznych. W wigilię święta, w kolegiacie w Sinalunga, uczestniczyliśmy we Mszy św. na rozpoczęcie roku pastoralnego, pod przewodnictwem naszego biskupa Stefano Manetti
a koncelebrowanej przez duchowieństwo diecezjalne i zakonne. Jak co roku, przynieśliśmy na tę Mszę obraz Matki Bożej ucieczki grzeszników a na zakończenie liturgii, biskup Stefano odnowił akt zawierzenia diecezji pod opiekę Maryi oraz modlił się za ofiary i o oddalenie pandemii na całym świecie i w diecezji.
Nie otrzymaliśmy pozwoleń na procesje: nocną do Sanktuarium, ani w sam dzień uroczystości, stąd w formie prywatnej obraz Patronki Diecezji powrócił do naszego konwentu.

W sam dzień uroczystości, jednej z Mszy św. przewodniczył biskup Stefano Manetti a innej – nowy prowincjał braci
z Toskanii – o. Livio Crisci. Po wieczornej Mszy odbyło się tylko błogosławieństwo dzieci i młodzieży oraz wieczorny spektakl pirotechniczny ku czci Matki Bożej, który mogła oglądać cała dolina rzeki Chiany, której Patronką jest Madonna del Rifugio.

Podczas uroczystości odpustowych posługiwał przebywający
na wakacjach brat Giacomo Mariotti.

Wspólnota braci w Sinalunga

zdjęcia

SINALUNGA