Odpust porcjunkuli


i rodzinne spotkanie

Franciszek upadł na twarz w adoracji Chrystusa, Maryi i Aniołów, i rzekł:

„Trzykroć Święty Boże! Ponieważ znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja, który jestem tylko proch i popiół, i najnędzniejszy z grzeszników, błagam Cię z uszanowaniem, na jakie tylko zdobyć się mogę, abyś raczył dać Twoim wiernym tę wielką łaskę, aby wszyscy, po spowiedzi odbytej ze skruchą i po nawiedzeniu tej kaplicy, mogli otrzymać odpust zupełny i przebaczenie wszystkich grzechów”.

Drugiego sierpnia Kościół obchodzi wspomnienie Matki Bożej Anielskiej, z którym związany jest odpust, jaki – według legendy – Święty Franciszek otrzymał od Pana Jezusa w odbudowanym własnoręcznie kościółku pod Asyżem, zwanym Porcjunkulą. Współcześnie odpust ten można uzyskać wspomnianego dnia we wszystkich kościołach franciszkańskich i parafialnych na całym świecie.

Dlatego też w pierwszą niedzielę sierpnia o godzinie 15 w kaplicy klasztoru oo. franciszkanów w Józefowie odprawiona została msza święta odpustowa, której przewodniczył ojciec Augustyn Zygmunt ofm – proboszcz parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Brodnicy i kustosz tamtejszego Sanktuarium Świętego Antoniego. Czcigodny gość wygłosił okolicznościowe kazanie, wzbogacając wiedzę wiernych licznymi faktami z życia Świętego Serafickiego i jego braci, a zakończył je śpiewem na cześć Maryi przy akompaniamencie gitary. Eucharystię zwieńczyła procesja z Najświętszym Sakramentem i uroczyste błogosławieństwo.

Następnie na terenie przyklasztornym odbył się piknik, gdzie radośnie świętowano, pałaszując tradycyjny bigos i chleb z domowym smalcem oraz dzieląc się przyniesionymi smakołykami.

Królowo Aniołów, módl się za nami!

s. Iwona

zdjęcia

Józefów