Ogólnopolska Pielgrzymka Braci Zakonnych na Jasną Górę

W dniach 18-19 października bracia: Stanisław, Serafin i Maksymilian uczestniczyli w dorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Braci Zakonnych na Jasną Górę. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Bracia brali udział między innymi w konferencjach, uroczystych Mszach św., drodze krzyżowej oraz apelu jasnogórskim. Była także okazja do integracji z braćmi z innych prowincji i zgromadzeń zakonnych. Bogu niech będą dzięki za tak piękne spotkanie.

Brat Serafin