Peregrynacja Krzyża

San Damiano


w Sinalundze

Panie, co chcesz, abym uczynił? W ten sposób modlił się
św. Franciszek z Asyżu przed Krzyżem w San Damiano.

W sobotę 23 października br. dotarła do naszej wspólnoty kopia ikony Krzyża San Damiano. Kopia ta peregrynuje, z przerwami spowodowanymi przez Covid – 19, po wspólnotach FZŚ Toskanii już od zeszłego roku, aby podkreślić zbliżającą się rocznicę
800-lecia Reguły życia franciszkańskiego. Obecność tego specyficznego Krzyża ma pobudzić wiarę, odwagę, zaangażowanie oraz umocnić tercjarzy i nas wszystkich,
w wypełnianiu woli Bożej, odpowiadając sobie na pytanie,
które zadawał św. Biedaczyna. Mamy, zaczynając od spotkania
z Chrystusem na krzyżu, odbudować i odnowić Jego dom,
którym jest Kościół.

Wspólnota tercjarzy w Sinalundze rozpoczęła swoje przygotowanie do przyjęcia Ikony z San Damiano od uroczystości Transitus św. Franciszka. Nasze FRA (Gioventù Francescana), w ramach przygotowania, odbyło dni skupienia rozważając modlitwę Franciszka przed Krzyżem, a w dniu 11 października 2020 odnowili swoje przyrzeczenia.
W ramach przygotowania się tercjarzy na peregrinatio, odbyli rekolekcje online prowadzone przez miejscowego asystenta,
a w dniu przybycia Krzyża, Roberto Serio złożył swoją wieczystą profesję tercjarską.

Krzyż San Damiano przybył do Sinalungi ze wspólnoty
w Chianciano Terme, która wraz ze swoim asystentem
o. Norbertem Suhakiem, przyniosła go do naszego Sanktuarium. W ten sam dzień oraz w niedzielę 25 października, współpracując z naszym proboszczem, w naszych kościołach, członkowie FZŚ głosili kilka słów ich świadectwa życia tercjarskiego oraz proponowali ten styl duchowości i życia.

Ikona Krzyża w dniu 7 listopada zostanie przekazana wspólnocie FZŚ w Lucignano, ale do tego momentu, wspólnota FZŚ
w Sinalundze zaplanowała w naszym Sanktuarium: wieczór modlitwy przy Krzyżu San Damiano, Wigilię Wszystkich Świętych ze świadectwem świętych i błogosławionych tercjarzy,
którzy zafascynowali się Krzyżem San Damiano, pierwszo-czwartkową adorację powołaniową u stóp Krzyża, pierwszo-piątkowe nabożeństwo przebłagalne, zawsze przed ikoną San Damiano oraz w miejscowej kolegiacie wieczory z objaśnieniami teologicznymi i artystycznymi Ikony z San Damiano, a także katechezy dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii oraz Bierzmowania w naszej parafii.

Ostatnim aktem wspólnoty FZŚ w Sinalundze przed Krzyżem San Damiano, będzie obrzęd przyjęcia obecnych postulantów
do formacji nowicjackiej.

W tych dniach nawiedzenia Krzyża San Damiano w Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników, polecamy w tych trudnych czasach, naszych braci ze wspólnot FZŚ oraz całą naszą Prowincję, nasz chorych współbraci i chorych z naszych rodzin oraz prosimy o dla nas wszystkich o ducha odrodzenia recytując modlitwę św. Franciszka przez Tym Krzyżem:

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte
i prawdziwe posłannictwo.

Bracia Mniejsi z Sinalungi

zdjęcia

Sinalunga