Peregrynacja Krzyża

San Damiano


w Chianciano Terme

„Co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat dla mnie stał się ukrzyżowany, a ja dla świata”.
Te słowa zaczerpnięte z kanonicznego Listu świętego Pawła
do Galatów
(6,14) znakomicie korespondują z wydarzeniem,
jakie w ostatnim czasie przeżywała społeczność Chianciano Terme, przede wszystkim zaś tercjarze.  

W sobotę 10 października do chianciańskiego Sanktuarium przywieziono bowiem z Kortony, w ramach peregrynacji zorganizowanej przez toskańską wspólnotę trzeciego zakonu, kopię krzyża świętego Damiana, z oryginału którego święty Franciszek usłyszał znamienne słowa Chrystusa o tym,
aby odbudować Jego Kościół, gdyż ten chyli się ku upadkowi. Przybycie rzeczonej ikony Zbawiciela jednocześnie ukrzyżowanego i zmartwychwstałego szczęśliwie zbiegło się
z innym doniosłym wydarzeniem, które miało miejsce w Asyżu,
a jakim była beatyfikacja Carlo Acutisa, piętnastoletniego Włocha, który poświęcił swoje młodo zakończone życie, aby dzielić się z innymi własnym doświadczeniem Bożego miłosierdzia oraz działania i skuteczności Ewangelii za pomocą środków masowego przekazu. W czasie homilii, którą wygłosił kardynał Agostino Vallini, legat papieski ds. bazyliki
św. Franciszka oraz bazyliki Najświętszej Marii Panny
od Aniołów w Asyżu, między innymi padły słowa pochodzące
z czwartej Ewangelii: „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim,
ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5b). Fragment ten doskonale wkomponowuje się
w doczesne życie nowego błogosławionego, jak i wszystkich tych, którzy czerpią inspirację do codziennej wędrówki kontemplując święte oblicze ukrzyżowanego Boga.

Zarówno członkowie trzeciego zakonu gromadzący się przy sanktuarium w Chianciano, jak i bracia się nim opiekujący, zorganizowali ciąg spotkań zogniskowanych wokół tego tak znaczącego przecież dla duchowości franciszkańskiej wizerunku Chrystusa. Dość wymienić konferencję na temat symboliki owego krzyża wygłoszoną przez ojca Norberta Suhaka OFM oraz wieczorne spotkanie modlitewne, które animowała młodzież „Gifra” z Kortony. Obecność krzyża świętego Damiana w progach antoniańskich zakończyła się z dniem 24 października, kiedy to został on przewieziony do kościoła pw. Największej Maryi Panny Ucieczki Grzeszników w Sinalundze.

Tekst i zdjęcia: Kacper Grys OFM

zdjęcia

Chianciano Terme